Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Jubilejas nedēļā

13.maijs „Es savā skolā”
12:30 Pļaviņu pilsētas domes priekšsēdētājas G.Žildes uzruna pasākuma dalībniekiem
12:40 Dramatiskā pulciņa Halīla Džilrāna izrāde „Pravietis”
13:15 Skolas grāmatas prezentācija
13:30–14:00 Mūzikas skolas audzēkņu sveiciens
14:00–14:15 Literārā žurnāla „Solis” prezentācija
14:15–14:30 Aiviekstes pagasta bērnu dziesmu sveiciens
14:30–14:40 Domrakstu konkursa rezultāti
14:45 Jubilejas skolas avīzes veidotāju sveiciens

14. maijs. Izstāžu diena
no plkst. 10:00 sporta dienas pasākumi 1.-4.klašu skolēniem
12:10 – 13:30 Klašu vizītkaršu prezentācija
13:30 Elektroniskā formāta prezentācija svinību zālē

15. maijs. Sporta diena
9:00 Strītbols
9:00 Šaušana
9:00 Dambrete
12:00 Virves vilkšana
1.-4.klašu skolēni prezentē savu projekta darbu
19.00-22.00 Diskotēka

16.maijs. Pasākums skolotājiem, pensionētajiem skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem
11:00–12:30 pašdarbības kolektīvu koncerts skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, pensionētajiem skolotājiem
no 13:00 atmiņu pēcpusdiena

17.maijs. Noslēguma pasākums
13:00 Svētbrīdis Pļaviņu katoļu baznīcā
14:00 Ziedu nolikšana Bāru kalna kapos
no 15:00 reģistrācija (dalības maksa Ls 3.00), jubilejas izstāžu apmeklējums, tikšanās ar skolasbiedriem, skolotājiem kabinetos
17:00 Skolas 90 gadu jubilejas koncerts
19:45 Gājiens uz skolas ēku Daugavas ielā 50
20:00 Grupas “Romeo” koncerts (Daugavas ielā 50)
22:00–3:00 Balle, spēlē grupa „Tērvete”