Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: studijas ASV

Bezmaksas pasākumi vidusskolēniem par studiju iespējām ASV

Skolēni, kuriem interesē studiju iespējas ASV, ir aicināti pieteikties dalībai EducationUSA Baltics virtuālajā klubā. 
Kluba ietvaros būs iespējams:

Lasīt vairāk