Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: 2012/2013

Zinību diena filiālē Odzienā

Mācību gada plāns 2012./2013.

Ar MK noteikumiem par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku var iepazīties šeit.

Klašu audzinātāji 2012./2013. m.g.

1.a – Ineta Reitere, 1.b – Kristiāna Balode
2.a – Ilona Lazda, 2.b – Sarmīte Meldere
3.a – Inga Baginska, 3.b – Sandra Fišmestare
4.a – Vineta Platgalve, 4.b – Gints Balodis

5.a – Velta Rulle, 5.b – Vija Miķelsone
6.a – Ira Ņikiforova, 6.b – Anita Seikovska
7.a – Ineta Bicāla, 7.b – Ingrīda Upeniece
8.a – Indra Ozoliņa, 8.b – Ilze Titova
9.a – Jeļena Ozola, 9.b – Ilze Luksa

10. – Mārīte Skrabutena
11. – Silga Stučka
12.a – Iveta Krastiņa, 12.b – Aiga Bērziņa

Odzienas filiālē
1.e/2.e – Aiga čepule
3.e/4.e – Maija Bieriņa
5.e/6.e – Mārīte Kvēpa
7.e/8.e – Laura Avotiņa
9.e – Elita Freimane