Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

29. maijs – BRĪVDIENA!

Saeima šonakt ir noteikusi 29. maiju par oficiālu brīvdienu. Brīvdiena neattiecas un 9. klašu skolēniem un darbiniekiem, kuri nodrošina centralizētā eksāmena latviešu valodā 9. klasēm norisi.