Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Sesto klašu skolēni Meža ekspedīcijā

Šī gada lietainajā 15. septembrī sesto klašu skolēni, bruņojušies ar lietusmēteļiem, devās uz Tomi Ogres novadā, lai piedalītos AS „Latvijas valsts meži” rīkotajā Meža ekspedīcijā.
Pirms došanās uz mežu, dabaszinību stundās skolēni mācījās par meža nozīmi Latvijā, kā mežu ietekmē klimata pārmaiņas, iepazinās ar meža kopšanas pasākumiem, mācījās izmantot dažādus digitālos materiālus un interaktīvās spēles.

Ekspedīcija bija aptuveni 2 km gara, izglītojoša pastaiga dabā ar 10 meža izziņas pieturām, kurās pieredzējušu mežsaimnieku vadībā varēja izmēģināt, aplūkot un iegūt atbildes uz dažādiem jautājumiem par mežu. Skolēniem bija iespēja iepazīt meža zinātni, skaitīt kokus, noteikt koku vecumu, izkopt jaunaudzes, retināt mežu, izmērīt koku augstumu, uzzināt, kā var aizsargāt mežu, atklāt koksnes produktus, pēc dotās shēmas uzcelt tiltu un veikt pār to izmēģinājuma gājienu, kā arī izprast atpūtas iespējas dabā. Pasākuma saturs tika veidots atbilstoši 6. klašu dabaszinību mācību programmai.
Noslēgumā bērnus gaidīja labiekārtota atpūtas vieta ar ugunskuriem, pie kuriem skolēni cepa desiņas un pārrunāja dzirdēto un redzēto. Ekspedīcijas laikā skolēni guva svarīgas atziņas: mežs līdzsvaro globālo klimatu, mežam ir liela nozīme Latvijas ekonomikā, mežs sniedz estētisku baudījumu, ir mūsu labklājības avots, koksne kļūst arvien modernāks un pieprasītāks materiāls mūsdienu ražošanā, to pat sāk izmantot debesskrāpju būvniecībā, koksne ir vairāku medikamentu izejviela.

Ar aicinājumu saudzēt mūsu bagātību – mežu skolotājas: Iveta, Sandra, Sanita un Aiga.