Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Par transporta kustību uz Pļaviņu vidusskolu no 16. maija līdz 20. maijam

Sakarā ar Raiņa ielas un Atvaru ielas krustojuma izbūves darbiem laika posmā no 16. maija līdz 20. maijam transporta kustība uz Pļaviņu vidusskolu tiks organizēta no Raiņa ielas, iebraucot skolas iekšpagalmā. Nokļūšana uz Raiņa ielu iespējama, braucot pa Vietalvas ielu.