Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

MOT gada noslēguma konkurss

Saki “Čau!” un laimē dāvanu grozu no MOT un draugiem!
Parādi, kā Tava MOT klase iedzīvina sveicienu skolā, piemēram, īsteno sveicināšanās dienas akciju, skaita “čau”, pie sienas pieliek labo vārdu plakātu vai dara jebko citu, kas veicina sasveicināšanos!

MOT konkurss