Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Dambretes turnīrs tiešsaistē

dambrete

Dambretes sacensībās piedalījās: Arvīds Osipausks 4.a, Dīns Berģis 7.a, Žanete Stendere 3.b,Viktorija Laba 2.a, Kendija Štrikmane 5.a, Ēriks Avotiņš 2.b, Ērika Made Saliņa 6.b, Edgars Smilgājs 6.b, Gabriels Kārklis 2.b.
APSVEICAM AR LIELISKO SPĒLI!
Ar rezultātiem var iepazīties šeit.
Nākamais turnīrs 4.decembrī.
Pieteikties savlaicīgi.

Skolotājs Herberts Millers