Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Dambretes turnīrs tiešsaistē

Trešā posma sacensībās no skolas piedalījās četri aktīvākie dambretisti: Dīns Berģis 7.a, Arvīds Osipausks 4.a, Viktorija Laba 2.a un Ēriks Avotiņš no 2.b klases.
APSVEICAM DALĪBNIEKUS AR LIELISKO SPĒLI!
Nākamais dambretes turnīrs 27. novembrī. Piedalīties var ikviens spēlētājs.

Skolotājs Herberts  Millers