Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Daudz laimes, Latvija!

latvijas-karogi5277

Trīs zvaigznes debesīs mums mirdz,
Divas krāsas karogā,
Trīs vārdi lūgsnā mums skan,
Dievs, svētī Latviju!

Ir atkal novembra vidus,
Un laiku pieminam mēs,
Kad cauri tumsai, pret rītu
Bij’ piedzimt Latvijai lemts.

Vilis Plūdons

Mūsu senčiem jau 20. gadsimta sākumā radās ideja un cerība par Latvijas valsti, tomēr latviešu nacionālo spēku vidū nebija vienprātības par Latvijas valsts dibināšanas tiesiskajiem un politiskajiem aspektiem. Pārkāpjot savām domstarpībām, politiskās organizācijas 1918. gada 17. novembra vakarā vienojās un jau nākamajā dienā- 18. novembrī novembrī Rīgā, II Pilsētas teātrī (tagadējā Nacionālajā teātrī) tika proklamēta Latvijas Republika.

Sākās mūsu valsts – mūsu Latvijas dzīves stāsts ar I Latvijas Brīvvalsts laiku, Padomju laikiem, Atmodu un atjaunoto neatkarīgo Latvijas Republiku.

Katrs no mums ir daļa no Latvijas un mūsu pienākums ir pieminēt un godāt ikvienu, kurš atdevis savu mūžu un dzīvību, lai nosargātu mūsu tautas sapni par savu valsti, neaizmirst Latvijas sarežģīto vēsturi un savos darbos un domās būt īsteniem patriotiem.

Novembris ir gada patriotiskākais mēnesis, kurš saistās ar Brīvības cīņām, mūsu karavīriem, sarkanbaltsarkano lentīti pie apģērba, latvju simboliem un tautas spēku, kas allaž vienojis un palīdzējis tikt pāri grūtībām.

Pēdējie gadi ikvienam no mums ir liels izaicinājums, dzīve pandēmijas apstākļos mums ir likusi pārvērtēt savas izvēles un vērtības. Visticamāk, tieši grūtībās esam sapratuši, ka visvērtīgāko un vistrauslāko nevar ne nopirkt, ne aizņemties, ne samainīt. Veselība, ģimene, draugi un līdzcilvēki gan maziem, gan lieliem ir visnenovērtējamākā bagātība.

Arī šajā gadā nevaram turpināt ilggadējās tradīcijas un pulcēties valsts svētkiem veltītos pasākumos kā ierasts, tomēr aicinu ikvienu ar sveces liesmiņu un vislabākajiem vēlējumiem kopā ar saviem mīļajiem svinēt mūsu valsts proklamēšanas 103. gadadienu!

Lai jauka svētku diena Jūsmājās!

Pļaviņu vidusskolas direktore Ilze Luksa