Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Pieredzes forums “Kvalitatīvas izglītības atoms”

26. februārī plkst.10:00-15:30 notiks nodibinājuma Iespējamā misija rīkotais tiešsaistes Pieredzes forums “KVALITATĪVAS IZGLĪTĪBAS ATOMS”. Šī gada foruma tēma – kvalitatīva izglītība un to ietekmējošie faktori. Foruma ietvaros sev aktuālas un interesējošas tēmas atradīs gan skolas vadība un skolotāji, gan arī skolēnu vecāki.
Ar Pieredzes foruma programmu var iepazīties šeit. Aicinām skolotājus un vecākus pieteikties forumam laicīgi, jo vietu skaits darbnīcās ir ierobežots.
Saite uz reģistrācijas anketu šeit.