Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Rīgas Biznesa skolas aktivitātes un pasākumi jauniešu auditorijai tiešsaistē

Rīgas Biznesa skola (RBS) aicina jauniešus piedalīties dažādās aktivitātēs un pasākumos, kas tiek organizēti tiešsaistē.
Vairāk informācijas šeit.