Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Karjeras atbalsts Pļaviņu novada jauniešiem

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā Pļaviņu novada dome Pļaviņu novada ģimnāzijā īsteno Eiropas Savienību fonda atbalstīto projektu Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Lasīt vairāk…