Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Skolēnu uzņemšana 2018./2019.m.g. 10.klasē

Pļaviņu novada ģimnāzija turpina skolēnu uzņemšanu 2018./2019.m.g. 10.klasē.

Pievienojoties mums, ikvienam ir iespēja:

     - mācīties kvalificētu un pieredzējušu pedagogu vadībā;

     - saņemt vienreizējo stipendiju, uzsākot mācības mūsu skolā;

     - iesaistīties daudzveidīgā interešu izglītības programmu piedāvājumā;

     -iegūt stipendiju par sasniegumiem ikdienas mācību darbā;

     - saņemt autoapmācības teorijas daļas apmaksu;

     - iespēju iesaistīties daudzveidīgos projektos;

     - saņemt naudas balvas par sasniegumiem olimpiādēs, skatēs, konkursos, sacensībās.

Nāc, pievienojies mums!