Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 11.janvāris – 15.janvāris

Skolā dežūrē 8.b klase

Pirmdiena, 11.janvāris
Pedagogu tarifikācijas sarakstu izveides pēdējā diena un iesniegšana novada domē
Metodisko komisiju vadītāju atskaišu par 2015./2016.mācību gada 1.semestri iesniegšana (elektroniski: ilzeseipule@hotmail.com un izdrukas veidā (skolas kancelejā vai 203.kab.))
Vizuāli informatīva prezentācija par Vāciju svešvalodu metodiskā mēneša ietvaros (visu nedēļu)
 
Otrdiena, 12.janvāris 
1., 2.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde krievu valodā 10., 11., 12.klasei 104.kab.
5.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde ķīmijā 9.-12.klasei 107.kab.
14.10. Vārdu spēļu konkurss angļu valodā 1.-5.klasēm, svinību zālē
15.00 MP sanāksme 104.kab.
 
Trešdiena, 13.janvāris
12.05 Skolēnu pašpārvaldes ministru kabineta  sanāksme  215.kab.
11., 12.klašu karjeras izglītības pasākums- tikšanās ar LU, DU, Rīgas Stradiņa universitātes, LKA,SEB bankas pārstāvjiem svinību zālē
 
Ceturtdiena, 14.janvāris
9.00-12.00 Starpnovadu olimpiāde (2.posms) vēsturē 9.un 12.klasēm Pļaviņu novada ģimnāzijā (D.Samul, V.Cukanova, L.Janoviča, L.Grūbe, J.E.Brūniņš, I.Skrabutena), 215.kab.
 
Piektdiena, 15.janvāris
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310.kab. (piedalās 8.b un 7.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
 
11.-22.01.Tematiskā izstāde „Pirms 25 gadiem barikādēs”

“Grindex” profesiju dienas

grindex