Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Mēs apmeklējam starptautiska debašu konkursa finālu

Diāna Bariņa, 11.klases skolniece

Piektdien, 23. oktobrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika starptautiskā vācu valodas konkursa „Pasaules jaunatne debatē” fināls, kas šogad, tāpat kā pusfināls, tika organizēts Latvijā. “Pasaules jaunatne debatē” jau deviņus gadus pēc kārtas norisinās astoņās Centrālās un Austrumeiropas valstīs: Čehijā, Igaunijā, Krievijā (Maskavā un Sanktpēterburgā), Latvijā, Lietuvā, Polijā, Ukrainā un Ungārijā. “Pasaules jaunatne debatē” rosina jauniešus diskutēt par politiski un sabiedriski nozīmīgām tēmām. Tādējādi projekts veicina politisko izglītību Centrālajā un Austrumeiropā un stiprina debatēšanu kā demokrātisku konfliktu risināšanas veidu.
Konkurss ir Gētes institūta fonda „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”, sabiedriskā labuma organizācijas „Hertie-Stifung” un Vācijas  skolu  sistēmas  ārvalstīs  pārvaldes projekts. Konkursa finālā piedalās četri skolēni (pusfinālā – sešpadsmit, no katras dalībvalsts divi), divi no viņiem pārstāv pozīciju „par”, divi „pret”. 24 minūtes dalībniekiem ir jādebatē par nozīmīgiem sabiedriski politiskiem jautājumiem. Debašu formāts ir stingri noteikts – vispirms katram runātājam tiek dotas divas minūtes viedokļa izklāstam, pēc tam seko divpadsmit minūšu gara domu apmaiņa, kuras laikā katrs var brīvi izteikties, un noslēgumā katram dalībniekam tiek dota minūte laika, lai viņš, ņemot vērā debatēs izskanējušos argumentus, varētu teikt galavārdu.
Arī mums, 10. un 11. klases skolēniem – Violetai Grigorjevai, Paulai Sondorei, Gintam Kapteinim, Sintijai Upeniecei un Diānai Bariņai – bija iespēja klātienē dzīvot līdzi šim starptautiskajam konkursam. Konkursa fināls norisinājās Ziedoņa zālē, uz to bija ieradušies daudzi interesenti ne tikai no Latvijas, bet arī no citām konkursa dalībvalstīm. Fināla sākumā mūs iepazīstināja ar konkursa žūrijas sastāvu un vairākām augstām Vācijas amatpersonām, kuras arī pagodināja šo konkursu ar savu klātbūtni. Uzrunu teica arī konkursa patrons, bijušais Latvijas Valsts prezidents, Andris Bērziņš.
Mums bija iespēja noklausīties četru finālistu viedokļus par pašreizējā laika aktuālāko tēmu Eiropā – „Vai visām ES dalībvalstīm vajadzētu uzņemt noteiktu skaitu bēgļu?”. Finālā piedalījās četri skolēni – Anna Ryan un Csenge Dörner no Ungārijas, Iva Lambová un František Posolda no Čehijas. Anna Ryan un Csenge Dörner vajadzēja iejusties lomā un izteikt labvēlīgus argumentus par bēgļu uzņemšanu, bet Iva Lambová un František Posolda nepiekrita bēgļu uzņemšanai ES dalībvalstīs. Pēc tam sekoja skatītāju balsojums, kurā ar kartīšu balsošanas metodi bija jānorāda, kuram viedoklim mēs piekrītam. Apspriežoties un izvērtējot dalībnieku sniegumus, konkursa žūrija par uzvarētāju noteica 18 gadus veco  Anna Ryan no Ungārijas, savukārt otro vietu ieņēma František Posolda no Čehijas. Mums bija liels prieks vērot un iepazīt šo konkursu. Lūk, mūsu viedokļi par šo dienu:
10 .klases skolniece Paula Sondore: skolotājas Ilze Seipules ierosinājumam vērot konkursu es atsaucos nekavējoties. Tas man bija gluži kas jauns, jo līdz šim nezināju, cik liela nozīme ir debatēm. Šādā veidā es varēju pārbaudīt arī savas vācu valodas zināšanas un iepazīties ar citu valstu jauniešu viedokli par šobrīd ļoti aktuālu tēmu – imigrantiem Eiropā. Protams, man patika arī apmeklēt Gaismas pili.
11.klases skolniece Sintija Upeniece: Arī man ļoti interesēja jauniešu debates par bēgļu problēmu Eiropā. Es nebiju piedalījušies šāda mēroga vācu valodas konkursā, tapēc man tas bija jaunums. Tagad es zinu, kāda ir debašu norise, kas tik ļoti ir populāras Vācijā. Skatītāju balsojumā es piekritu Ivas un Františeka viedokļiem pret bēgļu uzņemšanu, jo, manuprāt, tiem bija  vairāk argumentētāki  viedokļi.
10. klases skolniece Violeta Grigorjeva: Bija aizraujoši vērot, kā debatē mūsu vecuma jaunieši no Čehijas un Ungārijas vācu valodā. Skatoties un klausoties šīs debates, arī pašai radās interese piedalīties šāda veida konkursos. Pēc šī pasākuma mums bija iespēja apskatīt Nacionālo bibliotēku, kuru izstaigājām no pirmā līdz astotajam stāvam. Katrā stāvā bija lieli, plaši logi, no kuriem pavērās brīnišķīgs skats uz Rīgu. Mums bija tas gods arī apskatīt UNESCO pasaules mantojumu sarakstā iekļauto Krišjāņa Barona Dainu skapi.
10.klases skolnieks Gints Kapteinis: Arī man šī bija pirmā reize, kad apmeklēju starptautisku konkursu, kurā skolēni vācu valodā debatē par politiskām tēmām. Es ar lielu interesi skatījos un vērtēju finālistu viedokļus par imigrantu uzņemšanu. Personīgi man argumentētāki likās Anna Ryan un Csenge Dörner viedokļi. No šīs dienas es ieguvu lielu pieredzi, kā var notikt viedokļu apmaiņa jauniešu starpā. Mana atziņa pēc Jugend debattiert international – debates ir efektīvs veids, kā labāk var iemācīties valodas un argumentēti izteikt viedokli. Pēc konferences mēs devāmies interesantā un izglītojošā ekskursijā pa Gaismas pili.
Lielu paldies sakām vācu valodas skolotājai Ilzei Seipulei par brauciena organizēšanu un ceram arī turpmāk uz šādu veida veiksmīgu sadarbību!

Darba plāns 2015. gada 9. – 13. novembris

Skolā dežūrē 7.b klase

Pirmdiena, 9. novembris
5. mācību stundas laikā diagnosticējošais darbs 8.a klasei par ceļu satiksmes drošības jautājumiem 19./20.kab.
 
Otrdiena, 10. novembris 
10.00 Administrācijas sēde 110.kab.
13.00 Mārtiņdienas tirgus 1.-4.klasēm
15.00 Metodiskās padomes sanāksme  104.kab.
15.00 Ekopadomes organizētā talka Lāčplēša kapos Bāru kalnā
17.00- 19.00 Vecāku individuālās tikšanās ar skolotājiem un administrāciju
Mārtiņdienas mīklu minēšana skolas filiālē Odzienā
 
Trešdiena, 11. novembris -  Lāčplēša diena
8.30 – 9.00 „Latvijas stunda” 1.-11. klasēs
9.05  Ierindas skate
Grupas „Melanna” akustiskās programmas koncerts svinību zālē
16.45 Lāpu gājiens uz Lāčplēša kapiem Bāru kalnā
“Pedagogu digitālā pratība mūsdienīgai pedagoģijai, mācību metodikai un didaktikai” Rīgā (L.Ivanova)
 
Ceturtdiena, 12.novembris
12.10 Ekopadomes sanāksme 215.kab.
11.40 UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203. kab.
Svinīgā līnija veltīta Lāčplēša ordeņa kavalieriem, kas dzimuši Vietalvā un Odzienā. Svecīšu iedegšana Vietalvas kapos
 
Piektdiena, 13. novembris
1. mācību stundas laikā diagnosticējošais darbs 8.b klasei par ceļu satiksmes drošības jautājumiem 19./20.kab.
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310.kab. (piedalās 7.b un 12. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Spēle „Es mīlu tevi, Latvija” Odzienas filiālē
19.00 Vietalvas pagasta svētku pasākums ar Odzienas filiāles kolektīva piedalīšanos
 
3.-25.11.Skolas basketbola turnīrs 9.-12.klasei
9.-20.11.Izstāde “Latvijas lepnums” skolas bibliotēkā