Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2015.gada 16.marts – 20.marts

Pavasara brīvdienas 1.-11.klašu izglītojamiem

12.klasei – centralizētie eksāmeni (16.03., 19.03.) un mācību stundas (17.03., 18.03., 19.03., 20.03.)

Mācību stundu laiki 12.klasei no 17.03.- 20.03. (16.03. – konsultācijas krievu valodā tiem skolēniem, kuri kārto eksāmenu 19.03.):

1.stunda: 8.30 – 9.10
2.stunda: 9.15 – 9.55
3.stunda: 10.00-10.40
4.stunda: 10.45-11.25
5.stunda: 11.40-12.20
6.stunda: 12.25-13.05
7.stunda: 13.10-13.50
8.stunda: 13.55-14.35
 

Pirmdiena, 16. marts

CE eksāmens angļu valodā 12.klasei: 10.00 – 14.15 (rakstu  daļa), 201.kab., darba vad. I.Seipule; no 15.30 (mutvārdu daļa), 315.kab., darba vad. V.Mičule

Otrdiena, 17. marts

10.00 – ~ 13.00 Metodiska nodarbība “Mācību stundas plānošana, vadīšana, vērošana, izvērtēšana” (piedalās visi skolotāji, t.sk. – no filiāles Odzienā),201.kab.
Pilsētu un novadu IP pirmsskolas speciālistu un sākumizglītības skolotāju MA vadītāju seminārs Ozolniekos (I.Lazda)
13.00 7.-9.klašu deju kolektīva mēģinājums Pļaviņu KC
13.00-15.00 Vidusskolas kora mēģinājums svinību zālē
 

Trešdiena, 18.marts

11.00 “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas” Jēkabpilī ( R.Pole)
 

Ceturtdiena,19.marts

CE eksāmens krievu valodā 12.klasei: 10.00 – 13.45 (rakstu  daļa), 215.kab., darba vad. I.Seipule; no 15.00 (mutvārdu daļa), 104.kab., darba vad. R.Jakovļeva
Kursi „Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide” Kokneses internātpamatskolā (L.Ivanova, I.Briede, I.Dūmiņa)
Konference “SĀKUMSKOLA. SKOLOTĀJS. IESPĒJAS UN PROBLĒMAS 21.GADSIMTĀ.” Jēkabpils 3.vidusskolā (piedalās: I.Lazda, I.Reitere, I.Baginska, K.Balode, G.Balodis, S.Fišmeistare, I.Bicāla)
Seminārs “Pilsoniskās audzināšanas aktualitātes Eiropas Attīstības gada kontekstā” Rīgā ( I.Krastiņa)
 

Piektdiena, 20. marts

Klašu audzinātāju portfolio iesniegšana ( t.sk.- no filiāles Odzienā) līdz 20.03. I.Krastiņai 215.kab.

Konkurss “Pārspēj CSDD reklāmu – 2015!”

CSDD

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), biedrība “Go Beyond” un apdrošināšanas kompānija ”If” aicina 9.-12. klašu skolēnus piedalīties konkursā “Pārspēj CSDD reklāmu – 2015!”. Konkursa laikā jaunieši tiek aicināti izveidot videoklipu, kura tēma ir “Velosipēdista uzvedība ceļu satiksmē!”.
Konkursa nolikums un pieteikuma anketa atrodama šeit.
Konkursa videoklipa saite un aizpildīta pieteikuma anketa jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu: linda@gobeyond.lv līdz 2015. gada 30. marta plkst. 23.59.
Konkursa video vērtēs CSDD, “Go Beyond” un ”If” pārstāvji. Savu viedokli būs iespēja paust arī pašiem konkursa dalībniekiem, balsojot par, viņuprāt, labākajiem darbiem. Apkopojot žūrijas un konkursa dalībnieku vērtējumus, tiks noskaidroti trīs labāko autoru komandas, kas saņems naudas balvas no apdrošināšanas kompānijas “If”. Kopējais balvu fonds ir 600 EUR.