Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Jaunsargu sporta diena

jaunsardze2014. gada oktobrī, Pļaviņu 510. jaunsargu vienībai tika organizēta sporta diena. RJC ir izstrādājis jaunsargu fiziskās sagatavotības normatīvus, kas sacensību veidā tiek kārtoti trīs reizes gadā.

Normatīvi jākārto:  spēka vingrinājumos, granātas/bumbiņas mešanā, skriešanas disciplīnās atbilstoši vecuma grupām.

Šī gada sacensībās labākos rezultātus kopvērtējumā uzrādīja:

Artūrs Saulītis,

Kristaps Ostrovskis,

Juliāns Purvinskis,

Marta Buševica,

Samanta Seliverstova,

Juris Djukarevs.

 

510. jaunsargu vienības instruktors I.Kravalis