Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 3.februāris – 7.februāris

Skolā dežūrē 12. klase

Pirmdiena, 3. februāris

12.05 Administrācijas sanāksme 203.kab.

Otrdiena, 4. februāris

Piedalīšanās darba grupas sanāksmē par valsts pārbaudes darbiem, VISC, Rīgā (I.Seipule) 15.15. Konkursa „Gada klase” darba grupas (I.Kupča, E.Valdberga, J.Ozola, G.Mozga) sanāksme 201.kab.

 Trešdiena, 5. februāris

9.20 – 10.00/10.35 Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 3.klasei latviešu valodā (rakstu daļa) 114., 116., 102.kab. 15.15 “Erudīts 2014″ 6.-7.klasēm 209.kab. VISC organizētais seminārs-diskusija “Atbalsts jauniešiem – šodien un rīt”, Rīgā (L.Ivanova) Valmieras stikla pūtēju nodarbība skolas filiālē Odzienā

 Ceturtdiena, 6. februāris

12.05 Metodiskās padomes sanāksme 104.kab. – atb. I.Seipule

 Piektdiena, 7. februāris

9.00 – 14.00 Starpnovadu (2.posma) matemātikas olimpiāde 9. – 12.kl. skolēniem Pļaviņu novada ģimnāzijā 213.kab. – atb. I.Seipule, I.Ņikiforova Angļu valodas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (V.Mičule) 14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 11. un 12. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji) J.Zālīša Sausnējas pamatskolas skolēnu teātra izrāde “Sarkangalvīte un vilks” skolas filiālē Odzienā – atb.I.Dūmiņa Skolēniem, kuri vēlas piedalīties Ēnu dienā, interesēties pie sk.M.Skrabutenas

Darba plāns 27.janvāris – 1.februāris

Projektu nedēļa

 Pirmdiena, 27. janvāris

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11. un 12.klasei Pļaviņu novada ģimnāzijā – atb.V.Rulle
13.00. Skolas (1.posma) olimpiāde ķīmijā, 201.kab. – vada E.Valdberga
Līdz plkst. 17.00 – detalizēto projekta nedēļas plānojumu iesniegšana I.Seipulei 203.kab. (elektroniski un izdrukas veidā).
 

Otrdiena, 28. janvāris

10.00 Administrācijas sanāksme 203.kab. – atb. I.Seipule
14.00 PP sēde par 1.semestra rezultātiem 201.kab. – atb.I.Seipule
 

Trešdiena, 29. janvāris

10.00 12.klases Žetona vakara priekšnesuma ģenerālmēģinājums, svinību zālē – atb. S.Stučka
 

Ceturtdiena, 30. janvāris

Piedalīšanās IZM organizētajā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā Madonas Valsts ģimnāzijā (I.Seipule)
 

Piektdiena, 31. janvāris

9.00 – 12.00 Starpnovadu (2.posms) ģeogrāfijas olimpiāde Pļaviņu novada ģimnāzijā 10.-12.klasei, 214.kab. – atb. I.Seipule, I.Ozoliņa
Projektu darbu prezentēšana svinību zālē (klases prezentācijas ilgums līdz 5 – 7 min.):
9.00 – 1.ab, 2.ab, 3.ab, 4.ab klases – atb.kl.audz.
10.10 – 5.ab, 6.ab – atb.kl.audz.
11.00 – 7.ab, 8.ab, 9.ab – atb.kl.audz.
12.00 – 10., 11, 12. – atb.kl.audz.
Žūrijas komisija: I.Seipule, L.Ivanova, A.Bērziņa, Dz.Vanaga
14.00 A.Grīvnieka kausa izcīņa 100 basketbola soda metienos fināls sporta zālē – atb.V.Brikmane
Izglītības un kultūras iestāžu 7.-9.klašu tautas deju kolektīvu  pasākums  „Lecam pa jaunam, lecam pa vecam” Preiļos – atb.L.Miezīte

Sestdiena, 1. februāris

9.00 Absolventu kauss sporta zālē – atb.V.Brikmane
18.00 Žetona vakars svinību zālē – atb.L.Ivanova, S.Stučka

27. – 31.01. A.Grīvnieka kausa izcīņa 100 basketbola soda metienos
Skolēniem, kuriem ir vēlme piedalīties Ēnu dienā, interesēties pie sk.M.Skrabutenas

Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne aicina jauniešus kļūt par vienaudžu izglītotājiem

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienība „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” (LSKJ) izsludina pieteikšanos bezmaksas vienaudžu izglītotāju apmācību ciklam „Nākotnes akadēmija”.
Sīkāka informācija:Vienaudžu Izglītotāji

Ciemos pie Mūka

17. janvārī Riebiņu novada Galēnu pamatskolā notika Vislatvijas jaunrades darbu konkursa, kas veltīts rakstnieka un filozofa Roberta Mūka daiļradei, apbalvošanas pasākums. Šī gada moto bija „Starp sapņiem un īstenību mums ir jāatrod sava vieta – tas„klusais punkts”, kas nav tikai pieturas punkts, – bet atvēzēšanās.” Šis konkurss tiek rīkots ar Kultūrkapitāla fonda un Latgales Kultūras programmas atbalstu, popularizējot reģiona kultūrvēsturisko mantojumu.
Konkursu atbalsta arī Rēzeknes Augstskola, gan vērtējot iesūtītos darbus, gan piešķirot savu Simpātijas balvu. Šajā gadā bija iesūtīti 243 darbi, kurus vērtēja 4 vecuma grupās. No mūsu skolas tajā piedalījās 9.e klases skolniece Elīna Mahliņeca, kas 56 dalībnieku konkurencē (8.-9. klašu grupā) ieguva īpašo atzinībuun, mums par lielu pārsteigumu,arī Rēzeknes Augstskolas Simpātiju balvu.
Balvās saņēmām grāmatas (jaunākie dzejas krājumi un enciklopēdija „Ausmas zeme”) un Rēzeknes Augstskolas izdoto bilingvālo izziņas un mācību disku „Kaunatys vītu vuordustuosti”, kā arī augstskolas prezentācijas materiālus.

Fragments no Elīnas darba „Pieskarties sapnim”.
 
Mīļā Dienasgrāmatiņ,
 
es izdarīju IZVĒLI!
Un ļoti ceru, ka man to nenāksies nožēlot.[..]
Es pēc šīs tikšanās esmu guvusi pilnīgi citu skatu uz dzīvi! Man ir radušās vairākas atziņas, pēc kurām es turpmāk centīšos iekārtot savu dzīvi:
1) ir jānotic sev, saviem sapņiem;
2) jātiecas pēc saviem mērķiem, kurus var sasniegt tikai tad, ja kaut ko dara un tiešām no SIRDS vēlas!
Lūk, kā, esmu kļuvusi daudz pieaugušāka un pašpārliecinātāka!
                                                                                               

Elīna.

Darba plāns 20.janvāris – 24.janvāris

Skolā dežūrē 7.b klase

 Pirmdiena, 20. janvāris

1.mācību stundas laikā Karjeras stunda 12.klasei 204.kab.
2.mācību stundas laikā Karjeras stunda 10.klasei 213.kab.
3.mācību stundas laikā nodarbība par zvēriem 1.ab, 2.b klasēm svinību zālē
4.mācību stundas laikā nodarbība par zvēriem 4.b un 5.ab klasēm svinību zālē
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8. un 9.klasei I.Gaiša Kokneses vidusskolā (no 9.00 – 12.00)

Otrdiena, 21. janvāris

3. un 4.stundas laikā – skolas (1.posma) olimpiāde angļu valodā 8.-9.klasei 310.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 203.kab.
15.15. Klašu audzinātāju MK sanāksme 214.kab.

 Trešdiena, 22. janvāris

15.15 Skolas olimpiāde vācu valodā 8.klasei 104.kab.

Ceturtdiena, 23. janvāris

12.05 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme, skolēnu atlase (turpinājums) braucienam uz Turciju 104.kab
Valsts posma olimpiāde bioloģijā 11.- 12.klasei, piedalās J.E.Brūniņš

 Piektdiena, 24. janvāris

14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 7.b un 12. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Valsts posma olimpiāde bioloģijā 11.- 12.klasei, piedalās J.E.Brūniņš
Līdz 24.01. plkst. 16.00 – projektu nedēļas tēmu iesniegšana (elektroniski vai papīra formā) I.Seipulei
13. – 24.01. Skolas tautasbumbas turnīrs
Barikāžu aizstāvju atceres dienas kompozīcijas kopīga veidošana: „Barikāžu ugunskurs”

,,Tēvu valoda ir kā noslēpts Dieva avots…” (A.Kronvalds.)

Praktiski tūlīt pēc ziemas brīvdienām-10.janvārī- vienkop pulcējās mūsu skolas labākie latviešu valodas pratēji un erudītākie literāti – pavisam 25 ! Skolēniem bija jāparāda vispusīgas valodas lietošanas prasmes, sava erudīcija – interese par notikumiem kultūrā un literatūrā, kā arī radošums jeb kreativitāte.

8.-9. klašu grupā konkurēja 18 dalībnieku. Prieks, ka meiteņu vidū – arī zēns! Apsveicam par iegūto 1.vietu Megiju Lazdiņu(8.e) un Elīnu Mahliņecu (9.e), par iegūto 2.vietu – Elīnu Kanču (8.a) un Lieni Lakstīgalu (9.b), par iegūto 3. vietu – Dairu Melbārdi (8.b) un Leldi Kiopu(9.b)!

11.-12. klašu grupā sacentās 7 meitenes. Apsveicam 1.vietas ieguvēju Līgu Āboliņu (12.), 2.vietas ieguvēju Dagniju Kiseļevu un Lauru Kalniņu -3.vietas ieguvēju!

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem par ieguldīto darbu, latviešu valodas un literatūras skolotājām I.Upeniecei, A.Lasmanei, I.Ozoliņai, L.Avotiņai, S.Stučkai – par kvalitatīvu ikdienas darbu, olimpiādes darbu izveidošanu, vērtēšanu, skolēnu motivēšanu un atbalstīšanu.

Vēlu mūsu skolas labākajiem valodniekiem veiksmīgu startu starpnovadu olimpiādēs 20.janvārī Koknesē un 27.janvārī Pļaviņās!

Latviešu valodas un literatūras MK vadītāja V.Rulle

Atceres dienas kompozīcija „Barikāžu ugunskurs”

Barikāžu laiks ir vēsturisks apzīmējums 1990. gada 4. maijā atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības pasākumiem, kas tika organizēti Rīgā un citās Latvijas pilsētās no 1991. gada 13. līdz 27. janvārim.  Tādēļ aicinām katru klasi piedalīties barikāžu piemiņas dienas kompozīcijas izveidošanā skolā. Lūdzam katrai klasei noformēt malkas pagali (piem. grebt, dedzināt, apgleznot, aplīmēt u.c. – iespējas to sagatavot mājturības kabinetos). Noformētās pagales iesniegt līdz 13. janvārim mājturības kab. pie skolotājas Ievas.

Mūzikas, vizuālās mākslas un mājturības MK

Darba plāns 13.janvāris – 17.janvāris

Skolā dežūrē 7.a klase

Pirmdiena, 13. janvāris

10.50 11.un 12.klašu audzinātāju sanāksme 20.kab. 10.50 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 313.kab.

Otrdiena, 14. janvāris

5. un 6.stundas laikā 11.-12.klašu skolas (1.posma) angļu valodas olimpiāde, 314. kab.

10.50 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 214.kab.

12.00 Administrācijas sanāksme 203.kab.

15.15. MK sanāksmes

Trešdiena, 15. janvāris

Līdz 15.01. valsts pārbaudījumu reģistrēšana Valsts Izglītības Informācijas Sistēmā 3., 6., 9., 11., 12.klasei

Ceturtdiena, 16. janvāris

3.stundas laikā 10.-12.klašu skolas (1.posma) ģeogrāfijas olimpiāde, 201. kab.

15.15. Projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme, skolēnu atlase braucienam uz Turciju 104.kab.

Līdz 16.01. informācijas par izglītojamo skaitu (pa klasēm (grupām) un izglītības programmām) ievadīšana un apstiprināšana VIIS

Piektdiena, 17. janvāris

No 9.00 – 12.00 – Ekonomikas olimpiāde 10.-12.klasei (otrais posms) Pļaviņu novada ģimnāzijā, 104.kab.

14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 7.b un 7.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

13. – 24.01. Skolas tautasbumbas turnīrs

17.-19.01. Pasaules Sniega diena Barikāžu aizstāvju atceres dienas kompozīcijas kopīga veidošana: „Barikāžu ugunskurs”

 

Darba plāns 6.janvāris – 10.janvāris

Skolā dežūrē 8.b klase

Pirmdiena, 6. janvāris

 

Otrdiena, 7. janvāris

12.00 Administrācijas sanāksme 203.kab.
Līdz plkst. 17.00 pedagoģiskās darbības izvērtējumu par 2013./2014.mācību gada 1.semestrī iesniegšana (elektroniski: ilzeseipule@hotmail.com, klašu audzinātājiem – arī lana.ivanova@png.edu.lv, izdrukas veidā – līdz 10.01. 203.kab.)
15.15. Skolotāju sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 8. janvāris

 

Ceturtdiena, 9. janvāris

 

Piektdiena, 10. janvāris

14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 8.b un 7.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Līdz plkst. 17.00 – metodiskās komisijas vadītāju atskaites par 2013./2014.mācību gada 1.semestri iesniegšana (elektroniski un izdrukas veidā) 203.kab.
Ieskaišu grafika 1.semestrim aizpildīšanas pēdējā diena