Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Atvērsim logu cerībai!

Eko padome, Pļaviņu novada ģimnāzija A.Lasmane, Pļaviņu novada ģimnāzijas
Eko skolas koordinatore

Pavisam nesen, tas ir, kopš 2011.gada oktobra, Pļaviņu novada ģimnāzija ir iesaistījusies programmā „Eko skola”. Eko skolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arī populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Tā ir ANO Vides programmas sadarbības partnere vides izglītībā un ietvars vides izglītības procesa organizēšanai skolās, tā veicina izpratni par ilgtspējīgu attīstību gan mācību priekšmetos, gan arī ar konkrētu rīcību skolā un tās apkārtnē. Tā stimulē bērnus un jauniešus uz aktīvu līdzdalību skolas dzīvē, lai nodrošinātu vides aizsardzības pasākumu ieviešanu.

Iesaistīšanās šajā projektā neviļus liek aizdomāties par ceļu. Par tādu ceļu, kam nav ne sākuma, ne gala, domāju, ka mēs turpinām tikai citā veidolā kādreiz iesākto projektu „Veselību veicinoša skola”. Turpinām tādēļ, ka balstāmies uz to, kas aizsākts.

Kādā veidā mēs ceram kļūt par ceļabiedriem citām Eko skolām Latvijā un savas filiāles skolai?
Ir pagājuši tikai 7 mēneši, bet paveikts ļoti daudz. Ir izveidota jauniešu, kolēģu, vecāku un deputātu grupa, kas tiek iesaistīta dažādās aktivitātēs. Lai uzsāktu darbu, tika novērtēta vide skolā 8 jomās – skolas vide un apkārtne, veselīgs dzīvesveids, atkritumi, ūdens, transports, elektroenerģija, mācību saturs, līdzdalība – un uzrakstīti ieteikumi turpmākajam darbam, izveidots Vides kodekss, ievēlēta skolas Eko padomes priekšsēdētāja un vietniece, iesniegti klašu kolektīvu priekšlikumi šajā jomā, tika izdiskutēti un iekļauti mācību saturā ilgtspējīgas attīstības jautājumi, noorganizēta alternatīva mācību diena – Eko stunda, kuras norisē piedalījās Eko skolu koordinators Latvijā Daniels Trukšāns. Projektu nedēļā viena no tēmām bija saistīta ar vidi, par šo tēmu projektus izstrādāja vairāki klašu kolektīvi. Priecēja viņu paveiktais, jo tēmas bija dažādas. Tas nozīmē, ka uzsāktais darbs projektā ir izprasts un tiek atbalstīts. Paldies skolēniem, kolēģiem, kas pievērsās šo tēmu pētniecībai savos projektos.

Tad jauniešiem bija iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Vecumniekiem. Šajā braucienā pārliecinājāmies, ka eko skolu programmas tēmas ir cieši saistītas ar mūsu reālo dzīvi. Skolēniem veidojās izpratne par globālām un vietējām vides problēmām, to risināšanas variantiem.

30.martā devāmies uz Eko skolu klimata kampaņas pasākumu, kur ieguvām daudz pozitīvu emociju, ideju turpmākajam darbam.

Šī projekta ietvaros mums bija lieliska iespēja piedalīties meža stādīšanā, to veicām Ābeļu mežniecības iecirknī, 2 ha iestādot 7000 priedīšu stādu. Biju gandarīta par skolēnu un kolēģu izturību, jo brīžiem šajā darbā mūs pārsteidza lietus, taču darbs bija jāpaveic, protams, ka to arī paveicām. Visiem bija liels gandarījums par kopīgi paveikto darbu, ka katrs ir iestādījis ne tikai vienu, bet vairākus kociņus, kas palīdzēs mūsu Latviju veidot zaļāku. Nopelnītos līdzekļus ieguldīsim mūsu Skolas dārza priežu dobes atjaunošanai.

31.maijā projekta dalībnieki (arī par nopelnīto naudu) viesojās Kalsnavas arborētumā. Mūs viesmīlīgi uzņēma mūsu skolas 2010./2011.mācību gada absolvents Jānis Zīliņš.

Administrācijas ēkā noskatījāmies Eko komandas izveidoto prezentāciju par veikumu gada garumā. Pēc prezentācijas runāja skolas direktors V.Samohins, kurš izteica gandarījumu, ka ar „dullajiem” kopā darbs šajā projektā ir iesākts veiksmīgi, un cerību, ka kopīgi iegūsim skolas jubilejas gadā arī Zaļo karogu, kas būs apliecinājums kvalitatīvi veiktam darbam šajā programmā un skolas un novada sabiedrības izglītotībai domāt un dzīvot zaļi.

Arī Jānis Zīliņš savā uzrunā pauda prieku, ka viņa skolā domā un dzīvo zaļi. Viņš cer, ka nākotnē mēs visu, kas mums nepieciešams, varēsim saražot savā zemē. Tad izstaigājām Kalsnavas arborētumu, iepazinām augus, kurus apbrīnojām to izskata, smaržas dēļ. Īpašs un noteikti katram apskatāms ir Saules zīmē veidots tūju labirints, kāda nav ne Eiropā, ne Baltijā.

Pašlaik apmeklētājus priecē ceriņu, rododendru krāšņums, sākušas ziedēt arī peonijas, kuras, izrādās, ir arī dzeltenas. Varat aizbraukt uz Peoniju svētkiem 17.06., šogad ir atklāts arī 25 m augstais skatu tornis, no kura var ieraudzīt visu skaistumu vienkopus.

Pēc tam Informācijas centrā tikām cienāti ar kafiju un tēju, varējām nopirkt suvenīrus un iegūt informāciju par aktivitātēm, projektiem. Arī Jānis mūs aicināja iesaistīties „Mammas dabas” projektā. Cien. klašu kolektīvi, padomājiet par šo iespēju!

Kopīgi arī padziedājām, jo ar mums bija Valdis Bebrišs – muzikants un arī mūsu skolas absolvents.

Paldies Jānim, Valdim par laiku un sirsnību!

Lai nokļūtu Kalsnavas pasaku valstībā, esmu pateicīga Ivanam Kononovam par autobusu. Aijai Avotiņai paldies par sagādāto cienastu, visiem dalībniekiem – par izturību noslēguma pasākumā. Paldies vecākiem, kas atbalsta savu bērnu iesaistīšanos aktivitātēs!

Novēlu visiem saulainu, radošu vasaru! Lai mums visiem ir mērķis, pēc kā tiekties un kuru īstenot…

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu