Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Skolotāju diena

Skolēnu līdzpārvalde 29.septembrī mūsu skolā tika aizvadīta Skolotāju diena. Šī bija diena, kad skolotāji beidzot varēja atpūsties, jo stundas vadīja divpadsmito klašu skolēni. Laikā, kad skolēni vadīja stundas, skolotāji pulcējās aktu zālē pie klāta galda, uz kura atradās dažādi skolotāju iemīļoti našķi. Skolēnu līdzpārvalde visa pasākuma garumā rūpējās par to, lai skolotājiem būtu jautri un laiks tiktu pavadīts priecīgā gaisotnē.

Pasākums iesākās ar nelielu uzrunu, kurai vēlāk sekoja viena aktīva izklaide – saukta par energizeru (enerdžaizeru), kura skolotājus pamatīgi iekustināja un sasmīdināja. Turpinājumā bumbiņu mešanas aktivitātē noskaidrojām skolas trāpīgākos skolotājus. Šajā aktivitātē skolotāji tika sadalīti komandās, un tad papīra bumbiņas tika mestas papīrgrozos. Uzvarētājkomandas dalībnieki tālāk sacentās savā starpā – tādējādi noskaidrojot, kurš ir trāpīgākais. Uzvarēja draudzība!

Pēc aktīvās atpūtas skolotāji ieturējās pie klātā galda un sāka rakstīt pasaku par savu mācību priekšmetu. Tie, kuriem pasakas rakstīšana nepadevās, rakstīja stāstu par 3 vēlēšanām. Skolotāji izrādīja nelielu sašutumu par darba apjomu (150 vārdu), tomēr mēs – skolēni uzskatījām, ka šāds apjoms patiesībā ir ļoti mazs.

Kad skolotāji bija pabeiguši pasakas rakstīšanu, pienāca laiks izvingrināt savas balsis, jo klāt bija karaokes laiks, kurā skolotāji izpildīja skaistākās un mīļākās latviešu dziesmas. Izrādās, ka mums ir ļoti dziedoši un aktīvi skolotāji. Prieks par to! Karaokes beigās skolotāji vienojās kopējā dziesmā, un mēs secinājām, ka mums ir varen dziedoša skola.

Pēc izdziedāšanās atkal sekoja radošs uzdevums – izveidot grāmatas vāku sava mācību priekšmeta grāmatai. Te nu varēja redzēt, cik radošs un idejām bagāts bija katrs skolotājs. Pēc radošā uzdevuma atkal sekoja aktivitātes – bumbiņas padošana pa apli mūzikas pavadībā, kā arī tika atrasti vairāk nekā 20 interesanti veidi, kur pielietot dakšiņu.

Turpinājumā skolotājiem tika rādīts divpadsmito klašu sagatavotais video, kurā skolēni raksturo skolotājus. Skolotājiem nācās minēt, kurš raksturojums pieder kādam konkrētam skolotājam. Minēšana izraisīja jautrību, jo dažus nebija nemaz tik viegli uzminēt.

Diena noslēdzās ar divpadsmito klašu kopīgo sveicienu un dziesmu, kurā atgādinājām skolotājiem to pašu, ko viņi vienmēr atgādina mums – nedrīkst padoties, bet ir jāiet un jāturpina cīnīties.
Sakām paldies visiem tiem, kuri mums izpalīdzēja svētku rīkošanā un organizēšanā. Paldies arī tiem skolotājiem, kuri ieradās uz šo pasākumu!

Līdzpārvaldes vērtējums par Skolotāju dienu

Man likās, ka Skolotāju diena izdevās visiem. Skolotāji taču ir mūsu laternas, kas izgaismo ceļu nākotnei. Šajā dienā bija mūsu kārta kaut tikai šo vienu dienu padarīt gaišu mūsu skolotājiem. Mēs cītīgi gatavojāmies svētkiem, un, lai gan arī simt procenti viss neizdevās, mēs visi ļoti centāmies svētkus mūsu skolotājiem padarīt īpašus. Un liels mans prieks bija, kad skolotāji tik aktīvi iesaistījās visos uzdevumos, ko likām viņiem darīt, brīžiem šos uzdevumus padarot daudz erudītākus un interesantākus, nekā mēs, līdzpārvalde, bijām ieplānojuši. Žēl tikai, ka ne visi skolotāji ieradās uz viņiem veltīto pasākumu, jo, manuprāt, izsmējās visi, izdancojās, izdziedājās un izrunājās no sirds patikas. Šādu pasākumu vajadzētu vairāk, kad no mūsu jau tā gaišajām laternām spīd tik spilgta pozitīvisma gaisma, ka tu pats, malā stāvot, nevari nesmaidīt un nepriecāties līdzi! Saku lielu, lielu paldies visiem skolēniem, kas palīdzēja šo pasākumu sagatavot, un vislielāko paldies – visiem skolotājiem un skolas vadībai par atbalstu šajā pasākumā, kā arī tiem, kas mūs atbalstīt varēja tikai domās!
/Līdzpārvaldes prezidente Diāna Valdemāre/

Manuprāt, Skolotāju diena bija izdevusies. Ļoti liels prieks man personīgi bija par to, ka skolotāji piedalījās gandrīz visās aktivitātēs un ka viņiem bija jautri un interesanti. Es uzskatu, ka divpadsmitie un mēs – līdzpārvalde bijām sagatavojušies labi. Prieks, ka bija tik jauka un pozitīva diena.
/Izglītības ministre Liene Meldere /

Skolotāju dienas pasākums man patiesi patika, jo viss bija diezgan pārdomāts, saplānots. Mēs kā līdzpārvalde spējām darboties operatīvi, un uzskatu, ka mēs kā komanda veiksmīgi tikām galā ar savu darbiņu!
/Kārtības un vides ministre Viktorija Pereca/

Man personīgi šī Skolotāju diena ļoti patika. Pasākums skolotājiem bija pārdomāts, un viss norisinājās pēc kopīgi izveidota plāna. Mēs – skolas līdzpārvalde ieguldījām ļoti lielu darbu, lai skolotājiem šī diena būtu svētku diena. Domāju, ka skolotāji arī bija gandarīti par pasākumu. Skolotāji visās aktivitātēs ar prieku un smaidu uz lūpām piedalījās, izpildīja visus mūsu uzdevumus. Kultūras ministrijas uzdevums bija noorganizēt skolotājiem karaoki, ar to bija mazas problēmas, bet beigās viss bija kārtībā. Skolotāji pat vienojās vienā kopīgā dziesmā. Mazliet apbēdināja tas, ka nebija ieradušies visi skolas skolotāji, lai kopā pavadītu šo dienu.
/Kultūras ministre Krista Vītola/

Šī Skolotāju diena, manuprāt, bija īpaša, jo tāda veida izklaides skolotājiem nekad nebija rīkotas. Nebija viegli. Nācās daudz un pamatīgi papūlēties, lai viss izdotos. Varbūt mēs – divpadsmitie varējām uzrīkot lielāku priekšnesumu, tomēr uzskatu, ka arī kopā ar līdzpārvaldi skolotāji labi atpūtās. Priecē tas, ka varēja redzēt skolotājus no malas – bezrūpīgus, smaidīgus un priecīgus. Skolotāju izteiktās pateicības pēc Skolotāju dienas pasākuma mums deva stimulu turpināt darboties vēl labāk un aktīvāk. Preses ministrija bija sagatavojusi uzdevumu – uzrakstīt pasaku vai stāstu par savu mācību priekšmetu. Šos stāstus vēlāk apkoposim grāmatā. Patiess prieks, ka šī diena izdevās tik lieliska!
/Preses ministre Zane Kažus/

Skolotāju diena 12.klašu skolēnu vērtējumā

Man personīgi ļoti patika Skolotāju diena, jo šajā dienā varējām daudz ko iegūt un saprast, ka būt par skolotāju nav viegli. Sapratām, ka tas patiesībā ir ļoti atbildīgs un svarīgs darbs, jo katrā stundā jābūt gatavam katrai klasei pastāstīt par viņiem vajadzīgajām tēmām un atbildēt uz visiem interesējošiem jautājumiem! Es aizvietoju vēstures skolotāju Ivetu Krastiņu, un klases, kuras man vajadzēja mācīt, bija ļoti labas un saprotošas. Klases cienīja to, kas stāvēja klases priekšā un pildīja visu, ko jaunā skolotāja uzdeva. Īpašas problēmas neviena klase nesagādāja, jo skolēni bija ļoti saprotoši! Ceru, ka es biju laba vēstures skolotāja!
/Linda Milsone, 12.a /

Skolotāju dienā aizvietoju Ingu Baginsku, un starplaikos palīdzēju izglītības ministrei Lienei Melderei, jo esmu viņas vietniece. Mācīju skolēniem vizuālo mākslu, matemātiku un latviešu valodu. Bija diezgan labi, bet bija arī tādi bērni, kuri to neuztvēra nopietni un nevēlējās klausīt skolotāju. Ļoti patika, ka skolotāji piedalījās mūsu organizētajos energizeros.
/Anastasija Krasutina,12.b /

Aizvietoju skolotāju Silgu Stučku. Personīgi nevadīju nevienu stundu, jo šajā dienā skolotājai Silgai stundu nebija. Palīdzēju Elvijam Zālītim (viņš aizvietoja Armandu Lasmani) vadīt stundu 6.a klasē. Stunda, manuprāt, izdevās diezgan interesanta.
Šī Skolotāju diena likās diezgan labi noorganizēta, viss bija labi pārdomāts, atsauksmes no skolotājiem arī bija diezgan labas.
/Karīna Zagorska, 12.b/

Skolotāju dienā aizvietoju latviešu valodas un literatūras skolotāju Ingrīdu Upenieci. Diena izdevās labi, tomēr sapratu, ka nekad negribētu kļūt par skolotāju.
/Jānis Škapars, 12.a/

Es aizvietoju Jeļenu Ozolu un mācīju angļu valodu. Stundu vadīšana īpaši neizdevās, jo skolotāja bija aizmirsusi atstāt datoru – līdz ar to sagatavotos materiālus un prezentācijas nevarēju parādīt.
/Santa Upeniece, 12.a/

Skolotāju dienā aizvietoju Ilonu Lazdu un mācību stundas vadīju 1.a klasei. Tas bija ļoti interesanti, jo man patīk strādāt ar bērniem, jo pēc 12.klases beigšanas vēlos mācīties tālāk par pirmsskolas un sākumskolas skolotāju. Bērni bija ļoti paklausīgi un jauki, viņi man stāstīja dažādus interesantu atgadījumus. Pasākums skolotājiem bija ļoti interesants, man patika, kā skolotāji atraisījās un bija citādāki nekā mācību stundās!
/Ieva Krastiņa, 12.a/

Aizvietoju matemātikas skolotāju Iru Ņikiforovu. Diena likās normāla, tomēr būtu bijis interesantāk, ja būtu bijis vairāk stundu. Patika mācīt, jo mazās klases bija ļoti paklausīgas.
/Sandija Andžāne, 12.a/

Aizvietoju sporta skolotāju Jāni Eiduku. Viss bija labi, un izdevās novadīt stundas tā, kā bija plānots. Stundas bija pozitīvas, un es esmu apmierināts ar iznākumu. Cerams, arī skolēni…
/Toms Fišmeistars, 12.b/

Es aizvietoju vizuālās mākslas, kulturoloģijas un tehniskās grafikas skolotāju Aiju Rogāli. Skolotāju diena man šķita interesanta, un beidzot sapratu, kā tas ir – būt skolotajam.Sapratu to, ka ir grūti, ja skolēni neklausa, arī to, ka ir prieks par skolēniem, kuri ļoti labi strādā un kuriem ir teicama uzvedība. Guvu tikai labus iespaidus un sapratu, ka skolotāja darbs nav nekāda izprieca, kā to uzskatīju iepriekš, tas ir samērā smags darbs.
/Toms Sirmais, 12.a/

Kopā ar Jogitu Kupču aizvietojām sākumskolas skolotāju Sandru Fišmeistari. Skolotāju diena likās ļoti patīkams pasākums, jo apmācāmā klase bija ļoti jauka un pretimnākoša, arī skolotāji likās priecīgi, un, manuprāt, divpadsmito sveiciens izdevās.
Parasti problēmas sagādā nepaklausīgi skolēni, vai skolēni ar īpašām vajadzībām. Nedaudz biedēja tas, kā sadarbosimies ar Ediju (puisīti ar kustību traucējumiem). Man nav bijusi iepriekšēja pieredze, tomēr šķiet, ka viss izdevās labi arī attiecībā pret viņu.
/Lelde Dudare, 12.b/

Skolotāju atsauksmes

Kopumā patika!
Līdzpārvalde bija pacentusies, bija neredzētas atrakcijas. Labi bija, ja arī paši iesaistījās spēlēs.
Vienīgi neradās skaidrība, ko darīs ar mūsu rakstītajām pasakām.
Vēl es būtu vēlējusies kaut ko vairāk no 12. klasēm, kaut vai divas dziesmas, jo visi uzslavēja 12.klašu dziedāšanu, tikai man bija mazuma piegarša.
/Olita Onckule/

Man viss patika, paldies 12.klašu skolēniem par ieguldīto darbu. Gan galdā bija gardumi, gan dažādas aktivitātes visas dienas garumā. Vienīgi varbūt man gribētos, lai galds nebūtu U veida, bet izkārtojums pa vairākiem galdiņiem.
Paldies par jauko dienu!
/Anita Seikovska/

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu