Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Fotokonkurss “Vikingu laivas “Lāčplēsis” vasara”

SIA A.A. “Mežmalas” izsludina fotokonkursu “Vikingu laivas “Lāčplēsis” vasara”

Gaidīsim Jūsu iesūtītās bildes, kuru fonā vikingu laiva “Lāčplēsis”, varbūt foto no laivas, varbūt no krasta? Interesantākās, oriģinālākās, skaistākās fotogrāfijas autoram balva – brauciens ar vikingu laivu “Lāčplēsis” 24 personām.

Gaidīsim Jūsu fotogrāfijas līdz 15.augustam. Rezultātus paziņosim 1.septembrī. Nosūtīšanas adrese: info@mezmalasvikings.lv
Informācija par rezervācijām mājas lapā www.mezmalasvikings.lv vai pa tālruni 26161131

Darba plāns, 14.-22. jūnijs

Pirmdiena, 14. jūnijs
10.00 PP sēde „2009./2010.mācību gada skolas galveno uzdevumu izvērtēšana”
13.00 Sanāksme par Izglītības pārvaldes pusgada darbu – novadu vadītājiem un skolu direktoriem, direktoru vietniekiem
13.00 Vidusskolas kora atpūta dziedot svinību zālē, gatavojoties skolēnu dziesmu un deju svētkiem
18.00 3.-4.klašu un 7.-9.klašu deju kolektīvu vecāku sanāksme 6.kabinetā

Otrdiena, 15. jūnijs
9.00 ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 13.kabinetā
Administrācijas sanāksme
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildus mācību pasākumi

Trešdiena, 16.jūnijs
Eksāmens ķīmijā 12.klasēm Aizkraukles novada ģimnāzijā
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildus mācību pasākumi

Ceturtdiena, 17.jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildus mācību pasākumi
ESF projekta “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” pieredzes apmaiņas seminārs “Projekts – izglītības kvalitātei” Aizkrauklē

Piektdiena, 18.jūnijs
19.00 Izlaidums 12.klasēm sporta zālē

Sestdiena, 19.jūnijs
Darba diena – tiek atstrādāts 25.jūnijs

Otrdiena, 22. jūnijs
Pedagogu apmācība projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Marijas Brimmerbergas Pļaviņu vidusskolā” ietvaros Lielvārdē (V.Kuzmovs, E.Valdberga)

23.-27.06. Līgo – Jāņu brīvdienas

Jauku atvaļinājumu! Uz tikšanos augustā!