Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Skolas radio sistēma Marijas Brimmerbergas Pļaviņu vidusskolai

Iepirkuma līguma priekšmets: Skolas radio sistēma Marijas Brimmerbergas Pļaviņu vidusskolai.
Identifikācijas numurs: ARMBPV/2008/11
Kontaktpersona: Vladimirs Samohins, t. 22005595.
Iepirkuma procedūras uzsākšanas datums 30.07.2008.
Paredzamais lēmuma pieņemšanas datums: 06.08.2008.
Paredzamā līgumcena: līdz 1800 Ls.
Līgums tiks slēgts ar SIA “Valdario”. Līgumcena: 1491,53 Ls.

Ieejas vestibila logu nomaiņa Marijas Brimmerbergas Pļaviņu vidusskolai

Iepirkuma līguma priekšmets: Ieejas vestibila logu nomaiņa Marijas Brimmerbergas Pļaviņu vidusskolai.
Identifikācijas numurs: ARMBPV/2008/10
Kontaktpersona: Vladimirs Samohins, t. 22005595.
Iepirkuma procedūras uzsākšanas datums 28.07.2008.
Paredzamais lēmuma pieņemšanas datums: 04.08.2008.
Paredzamā līgumcena: līdz 2000 Ls.
Līgums noslēgts ar SIA “Simols”. Līgumcena: 1491,52 Ls.

Telpu remonts Marijas Brimmerbergas Pļaviņu vidusskolai muzeja vajadzībām

Iepirkuma līguma priekšmets: Telpu remonts Marijas Brimmerbergas Pļaviņu vidusskolai muzeja vajadzībām.
Identifikācijas numurs: ARMBPV/2008/9
Kontaktpersona: Vladimirs Samohins, t. 22005595.
Iepirkuma procedūras uzsākšanas datums 21.07.2008.
Paredzamais lēmuma pieņemšanas datums: 28.07.2008.
Paredzamā līgumcena: līdz 10000 Ls.
Līgums nav noslēgts.

Vasaras norises skolā

Skolas ēkaV. Samohins, skolas direktors

Vairumam skolēnu 2007./2008. mācību gads ir beidzies jau maijā. Vēl ir jāizsniedz 12. klašu absolventiem diplomi un sertifikāti, un tad varēsim teikt, ka darbs padarīts. Kā mums ir gājis? Manuprāt, esam sarosījušies visi. Esam mainījuši attieksmi pret mācību darbu un kavējumiem, uzlabojuši disciplīnu. Prieks par katra skolēna sasniegumiem mācībās, sportā un sabiedriskajā dzīvē.

Vasarā skolas kolektīvam ir vairāki uzdevumi, kas jāizpilda, lai jaunais mācību gads varētu sākties ar daudz modernāku un daudzpusīgāku mācību procesa apguvi. Vasarā vēl vairākas mācību klases tiks aprīkotas ar interaktīvajām tāfelēm,- sākoties jaunajam mācību gadam, tādas būs jau septiņas. Pusē skolas kabinetu tiks nodrošināti ar projektoriem, katrā kabinetā būs pieejams moderns stacionārais vai portatīvais dators. Tiks ieviests elektroniskais žurnāls, kas ļaus operatīvi sekot skolēna sekmēm un kavējumiem gan skolotājam, gan arī vecākiem. Katrā kabinetā būs pieejams internets. Šobrīd notiek darbs pie projekta, lai visā skolā ierīkotu vienotu tīklu, kas ļautu pieslēgt signalizāciju, kodu atslēgas, videonovērošanu un audio apziņošanu.

Ar 17. jūliju savu darbību beidz Pļaviņu vidusskola, tāpēc ļoti nopietni gatavojamies šis skolas skolēnu uzņemšanai savā skolā. Tiek veikti klašu remonti un strādāts pie programmu licencēšanas. Jaunajā mācību gadā mūsu skolai būs akreditācija, tas uzliek papildus atbildību uz skolas vadības, pedagogu, tehniskā personāla un skolēnu pleciem.

Lai mēs vieglāk un produktīvāk varētu stādāt, esam gatavi uzklausīt vecāku, skolēnu un citu interesentu domas skolas mācību darba uzlabošanā un pilnveidošanā. Jautājumus un priekšlikumus varat sūtīt pa e-pastu: skola@mbpv.edu.lv, zvanīt pa tālruņiem un citiem saziņas līdzekļiem, kas ir atrodami mājas lapā zem kontaktiem.
Darbiniekiem novēlu labi atpūsties atvaļinājumā un skolēniem – patīkamas brīvdienas.

Marijas Brimmerbergas Pļaviņu vidusskolas informatīvā tīkla infrastruktūras nodrošinājums un ierīkošana

Iepirkuma līguma priekšmets: Marijas Brimmerbergas Pļaviņu vidusskolas informatīvā tīkla infrastruktūras nodrošinājums un ierīkošana.
Identifikācijas numurs: ARMBPV/2008/8
Kontaktpersona: Vladimirs Samohins, t. 22005595.
Iepirkuma procedūras uzsākšanas datums 08.07.2008.
Paredzamais lēmuma pieņemšanas datums: 15.07.2008.
Paredzamā līgumcena: līdz 10000 Ls.
Līgums noslēgts ar Sia “Elti”. Līgumcena: 9900 Ls.

Mācību grāmatas un līdzekļi

Par 2008./2009. mācību gadā nepieciešamajām grāmatām un mācību līdzekļiem var uzzināt šeit.

Visu klašu skolēniem jāiegādājas skolas dienasgrāmatas!

Grāmatu izņemšana skolas bibliotēkā:
1., 2., 3., 4. klases – mācību grāmatas varēs saņemt pie klases audzinātāja septembrī.

5. klase – 18. augustā plkst. 9.00 – 13.00
6. klase – 19. augustā plkst. 9.00 – 13.00
7. klase – 20. augustā plkst. 9.00 – 13.00
8. klase – 21. augustā plkst. 9.00 – 13.00
9. klase – 22. augustā plkst.9.00 – 13.00

10. klase – 18.augustā plkst. 12.00
11. klase – 19.augustā plkst. 12.00
12. klase – 20.augustā plkst. 12.00

Mēbeles Marijas Brimmerbergas Pļaviņu vidusskolai

Iepirkuma līguma priekšmets: Mēbeles Marijas Brimmerbergas Pļaviņu vidusskolai.
Identifikācijas numurs: ARMBPV/2008/7
Kontaktpersona: Vladimirs Samohins, t. 22005595.
Iepirkuma procedūras uzsākšanas datums 01.07.2008.
Paredzamais lēmuma pieņemšanas datums: 08.07.2008.
Paredzamā līgumcena: līdz 1600 Ls.
Līgums noslēgts ar Sia “Bolderāja serviss”. Līgumcena: 1232.34 Ls.