Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1953. gads

Klases audzinātāja – Vilhelmīne Kārkliņa
Vaira Balode
Skaidrīte Bergmane (Bremze)
Marija Ganuleviča (Gavrikova)
Dzidra Daugaviete (Prikule)
Valija Dubra
Laima Elksnīte (Ģērķe)
Leontīna Grišāne (Apša)
Zeltīte Greizāne
Rasma Holviga (Meldere)
Biruta Krumpāne (Skrīvere)
Lilija Lāce (Vītola)
Biruta Libermane (Lisenko)
Jānis Linde
Ruta Miezone
Velta Siliņa
Elita Straža (Krievkalne)
Rita Ozola (Rātniece)
Silvija Palcmane
Malda Rudzīte
Velta Rūtiņa (Lazdiņa)
Ritma Ukermarka (Jemberga)
Edīte Ussīte (Zeipe)
Rasma Zariņa (Māliņa)
Edīte Zvirgzdiņa (Kupča)