Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: darba plāns

Darba plāns 10.marts – 14.marts

Skolā dežūrē 8.a klasenedeelas_plaans-150x127

Pirmdiena, 10. marts

15.15 1.-4. kl. un 5.-9.kl. koru koncertmēģinājums svinību zālē

Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (V.Rulle)

Līdz 10.03. Valsts statistikas pārskata (VS) aizpildīšana VIIS

Uzdevumu iesūtīšana (elektroniski I.Seipulei) konkursam vidusskolēniem „Erudīts”

Otrdiena, 11. marts

1. un 2.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde matemātikā 4.klasei 118.kab. (vada S.Fišmeistare)

12.05 Administrācijas sanāksme 110.kab.

15.15. Klašu audzinātāju MK sanāksme 214.kab.

Starpnovadu publiskās runas konkurss 8.-12.klasēm I.Gaiša Kokneses vidusskolā

Trešdiena, 12. marts

Atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde Rīgas Amatniecības vidusskolā (R.K.Ziemelis un G.Mozga)

10.50 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.

10.50 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 312.kab.

10.50 5.-12.klašu vecāko sanāksme 20.kab.

13.00 Leļļu teātra izrāde “Ielāps” 1.-4.klašu skolēniem svinību zālē

Seminārs “Finanšu pratības attīstīšana vidusskoals matemātikas stundās” Rīgā (I.Ņikiforova)

Ceturtdiena, 13. marts

Matemātikas 64.olimpiādes 3.posma 1.kārta Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā (L.Lakstīgala, J.E.Brūniņš, I.Skrabutena, E.Fedosejeva, A.Seikovska)

3. un 4.stundas laikā 5.klašu matemātiķu komandu sacensības svinību zālē

10.50 5.-12.klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.

No 12.00 piedalīšanās VISC darba grupā par valsts pārbaudes darbiem Rīgā (I.Seipule)

16.00 – 19.00 Vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem

Piektdiena, 14. marts

Matemātikas 64.olimpiādes 3.posma 1.kārta Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā (L.Lakstīgala, J.E.Brūniņš, I.Skrabutena, E.Fedosejeva, I.Ņikiforova)

10.50 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 8.b. un 8.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

12.05. Sanāksme pedagogiem, kuri piedalās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā (I.Briede, G.Mozga) 104.kab.

17.00 Konkurss „Erudīts” vidusskolēniem svinību zālē. Pēc pasākuma diskotēka.

Līdz 14.03. Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi!” 1.kārta ; darbu iesniegšana (elektroniski: inesesaulite22@inbox.lv)

Darba plāns 3.marts – 7.marts

nedeelas_plaans-150x127Skolā dežūrē 9.b klase

 

Pirmdiena, 3. marts

12.10. Skolotāju sanāksme 201.kab.

Otrdiena, 4. marts

1. un 2.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde latviešu valodā 4.klasei 112.kab., vada I.Baginska

10.50 Skolēnu pašpārvaldes ministru kabineta sanāksme 214.kab.

10.50 Konkursa „Gada klase” darba grupas sanāksme 201.kab.

11.00 Rekrutēšanas jaunsardzes centra jaunsardzes departamenta jaunsardzes novadu daļu vadītāju sanāksme Pļaviņu novada ģimnāzijā 405.kab.

12.05 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15. Metodiskās padomes sanāksme 104.kab.

Trešdiena, 5. marts

10.00 Starpnovadu (2.posma) zinātniski pētniecisko darbu lasījumi I.Gaiša Kokneses vidusskolā

Skolas (1.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 5.klasei, 312.kab.

15.15 Kokapstrādes pulciņa ietvaros organizētasi pasākums “Izgatavo sev pats” 17.kab.

Ceturtdiena, 6. marts

12.05. ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104.kab.

Piektdiena, 7. marts

10.50 Dežūru pieņemšana – nodošana 312. kab. (piedalās 9.b. un 8.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

13.00 Konkurss „Erudīts” 3.-4. klašu skolēniem svinību zālē

Skolēniem tikšanās ar Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas darbiniecēm skolas filiālē Odzienā

Darba plāns 24.februāris – 28.februāris

Nedēļas plānsSkolā dežūrē 9.a klase

Pirmdiena, 24. februāris

12.05 Administrācijas sanāksme 203.kab.

Otrdiena, 25. februāris

Skolas (1.posma) olimpiāde kristīgajā mācībā 1.- 3.klasei, 405.kab.
Valsts (3.posma) olimpiāde vēsturē 9.klasei Rīgā, Natālijas Draudziņas vidusskolā (piedalās D.Bariņa)
10.50 Klašu audzinātāju sanāksme 214.kab., piedalās O.Krasutina, I.Briede, V.Silovs
13.00 Skatuves runas konkurss Daugavas ielā 50 (upes mājā) mazajā zālē
15.15. Skolotāju sanāksme 201.kab. – atb.I.Seipule

Trešdiena, 26. februāris

9.00 – 11.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde vācu valodā 8.klasei I.Gaiša Kokneses vidusskolā

Ceturtdiena, 27. februāris

ZPD lasījumu starpnovadu konference
15.15. Erudīts 8.- 9.klasēm 209.kab.

Piektdiena, 28. februāris

Vācu valodas 44.valsts olimpiāde 10. – 12.kl. 3.posma 2.kārta Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā (I.Seipule)
14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 10. un 9.a. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Konkursa “Dziedošā klase”1.kārta svinību zālē:
13.00 – 1.-4.klasēm
14.00 – 5.-7.klasēm
14.30 – 8.klasēm
15.15 – 9.-12.klasēm

Vecāku anketēšana skolas attīstības plāna veidošanai
Tautas pasakas „Vecīša cimdiņš” iestudēšana Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” ietvaros

Skolotājs G. Balodis piedāvā iespēju ar aparatūru izmēģināt dziesmas konkursam “Dziedošā klase”:
ceturtdien, 27. februārī 12.00 – 12.45 5.-8.kl.,
piektdien 28.februārī 7.45.-8.25 1.-4.kl.,
piektdien 28. februārī 12.00 – 12.45 10.-12. un 5.-8.kl., kuras nepaspēja ceturtdienā.