Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 21. – 25. maijs

Skolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 21.maijs
Eksāmens informātikā 11. klasei:
10.00 – 10.45 (1.daļa – teorijas daļa) 212.kab.(vada I.Bērziņa)
No plkst.11.00 2., 3., 4.daļa 1.grupai 20.kab. (vada L.Ivanova)
No plkst.11.00 2., 3., 4.daļa 2.grupai 19.kab. (vada E.Valdberga)
Līdz plkst.15.00 ZPD teorijas daļas prezentāciju iesūtīšanas (iveta.krastina@png.edu.lv) pēdējā diena 10., 11.klasēm
Pēdējā ieskaišu diena 1.-8., 10.-11. klasēm

Otrdiena, 22.maijs
7.55 ZPD teorijas daļas prezentēšana 10., 11.kl. 215.kab.
9.30 Izglītojoša nodarbība “Mana drošība vasarā” 1.-4.kl. svinību zālē
10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.10 CE latviešu valodā 12.klasēm 201.kab., darba vadītājs I.Ņikiforova
10.20 Izglītojoša nodarbība “Mana drošība vasarā” 5.-8., 10. – 11.kl. svinību zālē
13.00 Mūzikas skolas audzēkņu koncerts svinību zālē
15.30 Skolas darbinieku sanāksme 201.kab.
6.b klases mācību ekskursija
CE latviešu valodā 12. klasei novērošana I.Gaiša Kokneses vidusskolā (A.Lasmane)

Trešdiena, 23.maijs
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
10.00 (ierašanās visiem 9.45) – 13.25 /14.25 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens latviešu valodā 9.klasēm (rakstu daļa) 107., 213., 104.kab. (darba vad. I.Briede, I.Ņikiforova, R.Jakovļeva)
Projekta “Eiropas pēdas Latvijā 2017./2018.” noslēguma pasākums Rīgā (B.B. Damberga, A. Mežmale, A. Kapteine, L. Liepiņa, V. Adamoviča, A. Bite, K. Činka, Dž. Nikaļuka, K. Mežmalis)

Ceturtdiena, 24.maijs
No 9.00 Eksāmens latviešu valodā 9.a klasei (mutvārdu daļa) 312.kab.- intervētājs A.Lasmane, vērtētājs, L.Avotiņa
No 12.00 Eksāmens latviešu valodā 9.b klasei (mutvārdu daļa) 312.kab.- intervētājs A.Lasmane, vērtētājs, V.Rulle
5. – 8.klašu skolēnu mācību vizīte zinātnes centrā “AHHAA” Igaunijā, ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» ietvaros (izbraukšana 5.30 no skolas)
ZZ čempionāts 5.b,6.b Sporta kompleksā “333″ Ropažu novadā

Piektdiena, 25.maijs
10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.15 CE matemātikā 12.klasēm 201.kab., darba vad.A.Bērziņa
CE matemātikā 12. klasei novērošana I.Gaiša Kokneses vidusskolā (V.Miķelsone)
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.b, 8.a. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.15 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
Mācību ekskursija 3.b klasei

21.05.- 25.05. Tematiskā izstāde “Iesakām izlasīt..” skolas bibliotēkā

Skolas zvans caur gadiem skan

Skolas_zvans1

16. maija pēcpusdienā Svinību zālē tikās bijušie skolotāji ar pašlaik skolā strādājošajiem – vadību, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, lai kopīgi atskatītos uz skolas 100 gados paveikto.

Simts gados tik tiešām ir iespēts daudz, un kopīgās lietas sasaistīja pagātni ar tagadni. Kā nerimstošie Daugavas ūdeņi, arī skola ir mainījusies – reizēm plūdusi rāma, reizēm bangojusies līdzi vējiem. Taču gultne un krasts ir palikuši kā virziena rādītāji. Nododot iesāktās tradīcijas nākošajām paaudzēm un radot jaunas vērtības, tiek pateikts vislielākais paldies tiem, kas bijuši klāt sākumposmā. Tāpēc, godinot bijušos skolotājus, tika rādīts tas, kas skolā notiek šodien.

Vispirms sanākušie klausījās koncertu, kurā piedalījās interešu izglītības kolektīvi I. Reiteres, O. Krasutinas vadībā, kā arī S. Stučkas sagatavotie runātāji un konkursa „Dziedošās klases” pārstāvji. Par patīkamu pārsteigumu bija parūpējušies tagadējie skolas skolotāji, kuri nodziedāja divas dziesmas. Skolas vadība ar simtgades suvenīriem sveica visus bijušos skolotājus. Kopīgās sarunās un tikšanās priekā tika atmiņā atsaukti skolas un darba gadi, pieminēti bijušie kolēģi un uzklausīti laba vēlējumi. Vēlāk bija iespēja nokļūt Bāru kalna kapos, lai aizdegtu svecītes un noliktu ziedus.

Paldies visiem kolektīvu vadītājiem, klašu audzinātājiem un skolotājiem par ieguldīto darbu un laiku, veidojot simtgades pasākumus! Paldies skolas vadībai par sarūpētajām dāvanām un svētku kūku!