Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Notika pasākums “Es varu, gribu”

eiropas-socialais-fondsŠī gada 27. aprīlī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 9. klašu izglītojamajiem “Es varu, gribu”.
Nodarbības laikā ar praktiskām aktivitātēm skolēni iepazina savas stiprās puses, saprata atšķirību starp to, ko vajag, grib un var. Pasākumā sniegtā informācija palīdzēs skolēniem apzināt savus resursus, grūtības, attiecības vienam ar otru, apzināt savas vēlmes un iespējas, kā arī izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja pārrunāt karjeras izvēles jautājumus “Gribu-varu-vajag” un karjeras lēmumu pieņemšanas procesu.
Pasākumu vadīja biedrības “Radošuma pils” izaugsmes treneri – Dace Līcīte Mg.izgl., stud.Mg.psych. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas psiholoģe, lektore un Armands Līcītis – Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pasniedzējs – lektors. Paldies Dacei un Armandam par palīdzību izglītojamajiem karjeras lēmumu pieņemšanā.

Ingrīda Bērziņa, pedagogs karjeras konsultants