Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Pleskavas apgabala Pļusas rajona vadības pārstāvju vizīte Pļaviņu novada ģimnāzijā

25. novembrī, Pļaviņu novadā ieradās delegācija (Anatolijs Solovjovs, Pļusas administrācijas vadītājs, Jevgeņijs Barkaņņikovs, Pļusas rajona priekšsēdētājs) no Pleskavas apgabala Pļusas rajona.
26. novembrī Pļaviņu novada ģimnāzijas kolektīvs tālos ciemiņus uzņēma arī savās mājās. Tikšanās ar skolas vadību vispirms sākās ar muzikālu sveicienu, ko viesiem sniedza sākumskolas 1.-4.klašu vokālais ansamblis skolotājas Kristiānas Balodes vadībā, pēc tam ciemiņus uzrunāja skolas direktore Rita Pole. Stāstu par savu skolu un tās sniegtajām iespējām skolēniem un viņu vecākiem varēja klausīties vērojot prezentāciju, bet tikšanās noslēgumā mūsu viesiem tika piedāvāta iespēja apskatīt skolu, paviesoties mācību priekšmetu kabinetos, jautāt un saņemt atbildes uz sev interesējošām jautājumiem.
Tā kā 2014. gada otrā pusē tiek gatavota apstiprināšanai Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma, ES kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros un Sadarbība ar kaimiņvalsts partneri – Pļusas rajonu, ceram , ka arī mēs- Pļaviņu novada ģimnāzija varēsim piedalīties kādā sadarbības programmas realizācijas projektā.
Direktora vietniece audzināšanas darbā Iveta Krastiņa