Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Izveidota Pļaviņu novada pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisija

ESF ES IZM

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Pļaviņu novadā ar Pļaviņu novada domes priekšsēdētājas G. Žildes rīkojumu Nr.3-3/115 no 05.09.2011., pamatojoties uz 2009.gada 1.septembra MK noteikumu Nr.998 ”Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 15.punktu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, ar Pļaviņu novada domes priekšsēdētājas G. Žildes rīkojumu Nr.3-3/115 tika izveidota Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas Pļaviņu novada komisija (turpmāk tekstā – novada komisija).

Komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētāja:
• Inese Saulīte – Pļaviņu novada domes izglītības speciāliste, Komisijas locekļi:
• Vladimirs Samohins – Pļaviņu novada ģimnāzijas direktors,
• Ilze Seipule – Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā,
• Ilona Lazda – Pļaviņu novada domes deputāte, Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja, sākumskolas skolotāja,
• Gunta Žilde – Pļaviņu novada ģimnāzijas LIZDA novada pārstāve, latviešu valodas skolotāja, Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja.

Novada komisija organizē un nodrošina 4.kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu novadā.

15. septembrī notika pirmā komisijas sanāksme, kurā tika apstiprināts Pļaviņu novada 4. kvalitātes pakāpes pretendentu saraksts, novērtēšanas laikā veicamo darbu grafiks un komisijas locekļu pienākumi.

Par novada komisijas priekšsēdētājas vietnieci tika ievēlēta Ilze Seipule, par sekretāri – Ilona Lazda.

Pļaviņu novadā uz 4. kvalitātes pakāpi ir pieteikušies divi pretendenti – Mārīte Skrabutena un Ira Ņikiforova.

Pielikumā:
Novērtēšanas laikā veicamo darbu grafiks
Pļaviņu novada komisijas darba kārtība

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu