Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas plāns, 1.-4. septembris

Otrdiena, 1. septembris
Zinību diena
8.30 – 8.50 klašu audzinātāju tikšanās ar skolēniem kabinetos
9.00 – 9.30 svinīgā līnija skolas iekšējā pagalmā
9.45 – 11.00 adaptācijas pasākumi klasēs
No plkst. 11.00 48.kabinetā konsultācijas skolotājiem par e-klases lietošanu

Trešdiena, 2. septembris
Adaptācijas diena 1.klašu skolēniem

Piektdiena, 4. septembris
10.50 16. kabinetā skolēnu līdzpārvaldes vēlēšanas

Klašu audzinātāji 2009./2010.m.g.

(Šis ir projekts.)

1.a – Vineta Platgalve, 1.b – Gints Balodis
2.a – Ineta Reitere, 2.b – Kristiāna Balode
3.a – Ilona Lazda, 3.b – Sarmīte Meldere
4.a – Inga Baginska, 4.b – Sandra Fišmestare, 4.c – Iveta Kupča

5.a – Indra Ozoliņa, 5.b – Ilze Titova
6.a – Jeļena Ozola, 6.b – Ilze Luksa
7.a – Mārīte Skrabutena, 7.b – Aija Rogāle
8.a – Rita Jakovļeva, 8.b – Velta Rulle, 8.c – Ēriks Striks
9.a – Ira Ņikiforova, 9.b – Lana Ivanova, 9.c – Iveta Krastiņa

10.a – Olita Onckule, 10.b – Vija Miķelsone
11.a – Anita Seikovska, 11.b – Silga Stučka
12.a – Evita Valdberga, 12.b – Evita Valdberga

Skolas jaunais nosaukums

Ir saņemta informācija, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir apstiprinājusi skolas jauno nosaukumu – Pļaviņu novada ģimnāzija.

Mācību grāmatas

Mācību grāmatas izņemt skolas bibliotēkā varēs

24. augustā : 9. klase no 9.00 – 12.00
25. augustā : 8. klase no 9.00 – 12.00
26. augustā : 7. klase no 9.00 – 12.00, 12. klase – no 12.00
27. augustā : 6. klase no 9.00 – 12.00, 11. klase – no 12.00
28. augustā : 5. klase no 9.00 – 12.00, 10. klase – no 12.00