Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Pašpārvalžu seminārs Aizkrauklē

Pašpārvaldes seminārs 2009. gada februārī24.februārī notika Pašpārvalžu seminārs Aizkrauklē, kurā piedalījāmies arī mēs – skolēnu līdzparvalde. Šajā seminārā piedalījās kopumā no 7 skolām.

Lai labāk iepazītu cits citu, sākām ar sevis un skolas iepazīstināšanu. Bija ļoti interesanti vērot un uzzināt, kā citās skolās darbojas skolēnu pašpārvaldes. Pēc iepazīšanās, sekoja pieredzes apmaiņa grupās. Katra no mūsu ministrijām uzzināja, ko jaunu un guva kādu atziņu, kādu ideju.

Tad sekoja pēdēja daļa jeb „Dodam pa bundžām”. Sākās ar Aizkraukles novada ģimnāzijas preses un informācijas ministra divām dziesmām un viņu sagatavotām spēlēm. Tad arī citu pašpārvaldes piedāvāja savas spēles. Noslēgumā visi bijām viens ar otru sapazinušies un sadraudzējušies.

Tā mums bija papildus pieredze, un ceram uz turpmāku sadarbību ar pārējo skolu pašpārvaldēm!