Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba pilnas rokas

Vladimirs SamohinsV. Samohins, skolas direktors

Nemanot ir pagājis vēl viens darba pilns vasaras mēnesis. Šajā mēnesī esam čakli pastrādājuši un pilnībā aprīkojuši ar jaunajām tehnoloģijām skolas trešā stāva kabinetus, katrā kabinetā nodrošinot projektoru un datoru. Tāpat arī esam nomainījuši kabinetu solus un krēslus. Angļu un latviešu valodas kabinetos ir uzstādītas interaktīvās tāfeles. Ar interaktīvajām tāfelēm esam aprīkojuši divus matemātikas, vēstures un sākumskolas kabinetu. Interaktīvo tāfeli uzstādījām arī kabinetā, kurā pārnāks mācīties skolēni no Pļaviņu vidusskolas. Turpinām modernizēt skolas bibliotēku, kur uz mācību gada sākumu uzstādīsim četrus datorus. Sekmīgi esam sagatavojuši divas datorklases ar 15 darba vietām un projektoru katrā.

Pilnā sparā rit darbs pie vienotā informatīvā tīkla ierīkošanas, kas ļaus skolā nodrošināt modernu audio apziņošanu, ieviest video novērošanu, pieslēgt signalizāciju un kodu atslēgas, uzlabojot skolēnu un skolas darbinieku drošību skolā.

Līdz ar jauno tehnoloģiju ienākšanu skolā ceru, ka tās rosinās skolotājus un skolēnus sastrādāties vēl radošāk un sasniegt labākus rezultātus mācībās.

Noris darbs pie līdzekļu meklēšanas skolas muzeja telpu remontam. Tagad tas atradīsies bijušajās Pļaviņu vidusskolas telpās. Ja izdosies veiksmīgi atrast nepieciešamās finanses, skolas muzeju atvērsim jau mācību gada sākumā.

Mūsu skolā mācās skolēni, kas aktīvi piedalās jaunsardzes attīstībā. Šim nolūkam aprīkojam šautuvi, kā arī remontējam un paplašinām telpas, jo interese par jaunsardzi arvien pieaug.

Ir sagaidīti 12. klašu skolēnu sertifikāti. Centralizētajos eksāmenos iegūti deviņi A līmeņi: angļu valodā – Ervīns Bebris; vēsturē – Linda Zariņa, Ainārs Pīķis, Anna Šinkarjuka, Lelde Purniņa, Līva Krastiņa un Alise Zālīte; bioloģijā – Alise Zālīte; matemātikā – Artis Miķelsons. Esam gandarīti par labajiem skolēnu sasniegumiem, kas liecina, ka visi esam gruntīgi strādājuši.

Jauno mācību gadu Marijas Brimmerbergas Pļaviņu vidusskolā uzsāksim 2008. gada 1. septembrī plkst. 9.00. Visi skolēni un viņu vecāki būsiet mīļi gaidīti!

(No pilsētas laikraksta “Pļaviņu Ziņas” Nr.47)