Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Matemātikas un fizikas skolotāja Anita Seikovska

Anita Seikovska 1983

Jau kopš bērnības man patika spēlēt skolu ar draudzenēm. Matemātika skolā padevās, tāpēc izvēlējos kļūt par matemātikas skolotāju. 1980. gadā iestājos Daugavpils Pedagoģiskā institūta Matemātikas un fizikas fakultātē. 1984. gadā nokļuvu skolā kā praktikante pie skolotājas Auziņas matemātikā un skolotāja Seipuļa fizikā. Bija vajadzīgs skolotājs fizikā, tāpēc pēc prakses beigšanas sestdienās braucu mācīt fiziku pamatskolā. Kopš tā laika šī skola kļuvusi par manu pirmo un vienīgo darbavietu. Skolā vadu arī šaha pulciņu, kas ir arī mans vaļasprieks. Esmu azartiska, pašai brīvajā laikā patīk braukt uz sacensībām.

Skolotāja darbs ir aizraujošs, interesants, katra diena ir kā jauns piedzīvojums. Matemātika ir grūts priekšmets, un ne visiem tas padodas. Matemātiku jāmācās sistemātiski. Bieži vien skolēns savu slinkumu aizvieto ar vārdu “nesaprotu”. Svarīgi ir mēģināt, kļūdīties, vēlreiz mēģināt un patiesībā var uzdevumu atrisināt. Ja ne vienā tēmā, tad citā noteikti var.

Esmu bijusi arī audzinātāja četrām klasēm. Visvairāk savos audzēkņos vērtēju pozitīvu attieksmi pret saviem pienākumiem mācībās, darbā, uzvedībā. Šobrīd ir mainījusies skolēnu attieksme pret pieaugušajiem. Reizēm šķiet, ka zudušas robežas un apziņa, ko un cik daudz jaunietis var atļauties. Satrauc arī skolēnu atkarība no viedtālruņiem.

Kopš strādāju, ir nomainījušies astoņi direktori. Skola vizuāli ir ļoti izmainījusies uz labo pusi. Kabineti ir mājīgi, izremontēti, aprīkoti ar modernām tehnoloģijām, kas ļauj bagātināt mācību procesu. Skolas apkārtne ir uzposta. Strādāju kopā ar kolēģēm: Lanu, Silgu, Aigu, Kristiānu, kuras kādreiz bija manas skolnieces. Prieks, ka viņas izvēlējās skolotāja profesiju.

Sev un pārējiem kolēģiem novēlu būt stipriem, radošiem, iecietīgiem un saprotošiem, mīlēt savus audzēkņus un gūt no katras dienas daudz prieka.