Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

2009. gads

klases audzinātāja – Velta Rulle
Uldis Borskis
Dāvis Dzenīts
Kristaps Freimanis
Sintija Gabranova( Bebre)
Kalvis Gredzens
Agnese Gromova
Irita Groza
Laila Gutke
Līga Kozlova
Mārcis Kupčs
Anete Lasmane
Aleksandrs Orlovskis
Katrīna Rulle ( Savicka)
Andis Spulis
Iluta Vīlande
Dairis Zālītis
Eva Žilde

klases audzinātājs – Māris Siliņš
Aija Bērziņa ( Zaltāne)
Madara Dūmiņa
Signe Gravāne ( Zeiļa)
Kristīne Kaļva
Līga Langenfelde
Sandris Ludbergs
Kristaps Mednis
Toms Mežapuķe
Pēteris Ņikiforovs
Rita Ostruško( Silicka)
Margarita Purvinska
Renāte Smeķe
Iveta Soņeca
Jurģis Stalažs
Anita Šķinuma
Aivars Upītis
Imants Upīts
Jānis Zaikovs
Renāte Zaltāne
Kaspars Zaltāns

klases audzinātāja – Tatjana Starčenko
Andrejs Koroļkovs
Aleksandra Kostina
Olga Maksimova
Karīna Maslabojeva
Vadims Mežeckis
Deniss Pogodins
Jevgēnijs Serdjukovs
Margarita Sevastjanova
Anatolijs Vasiļjevs