Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

2000. gads

klases audzinātāja – Velta Rulle
Līva Ardava
Daina Avotiņa
Ilze Āboliņa (Gregersone)
Gita Baginska (Zvirbule)
Elorita Bebre (Alasirnio)
Agnija Beča
Ivonna Bērziņa (Lauske)
Gunita Dambe
Renārs Hohlovs
Ainārs Kārkliņš
Andris Malaševskis
Anastasija Mijenkova
Dace Pomazanova
Kristīne Poriete
Lolita Ramata
Baiba Staņislavska
Agita Tiltiņa
Svetlana Vaivade
Līga Zvirbule

klases audzinātāja – Ilona Eiduka
Marita Babre (Birzaka)
Inga Bērziņa
Ēriks Bērziņš
Valdis Brutāns
Dīns Cielavs
Guntars Čulkstēns
Lita Daņiļeviča (Avotiņa)
Gatis Drunka
Mareks Jankuns
Ilgvars Jēcis
Evita Kalniņa
Liene Medeļeva
Agnese Mičule
Juris Mosāns
Andris Pētersons
Juris Pīpkalējs
Ligita Plotiņa
Svetlana Sotņikova
Lāsma Šēnberga
Sanita Vītola
Vineta Vītola