Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1982. gads

klases audzinātāja – Zoja Dobkeviča
Aivars Bardovskis
Sandra Bicāle
Valdis Dzenovskis
Guntis Jakubovičs
Antra Jokste
Andris Kalniņš
Iveta Knodze( Smeķe)
Ainārs Kveska
Sandra Paikāne
Daiga Pormale
Aigars Riekstiņš
Varis Svoks
Ilona Šteinberga (Konuša)
Uldis Tretjakovs
Dace Urnaboviča
Inese Vilciņa
Iveta Zeltiņa (Silicka)

klases audzinātāja – Anita Bērziņa
Dina Dzenīte
Inese Jurģele
Andris Kalējs
Andris Kalniņš
Ineta Kļavinska
Sandra Ķude
Inguna Oldberga (Siliņa)
Sandra Miķelsone
Guntis Purviņš
Aija Siliņa(Rūliete)
Tija Sipko
Inese Sprindžuka
Marita Sturme (Soroka)
Ināra Tilhena
Žanna Vaikule (Zujeva)
Olita Vīgule

klases audzinātāja – Gaļina Kisļakova
Juzefa Aļohno
Igors Aļeksejevs
Vitālis Bragins
Jurijs Gromovs
Valentīna Dimpere
Tatjana Zvanova
Natālija Kaļiņina
Larisa Krivonosova
Vladislavs Kuzmenkovs
Vladimirs Leokaitis
Nenona Laizane
Lija Mamorenko
Anatolijs Matuševs
Valentīna Nadežņikova
Svetlana Okuņeva
Nikolajs Parfjonovs
Ludmila Prokazjuka
Svetlana Razdolgina
Irina Radionova
Jeļena Smirnova
Tatjana Latčenkova
Svetlana Tavloviča
Sergejs Točinskis
Tatjana Fafanova
Marina Černova
Pavēls Česlavskis
Aleksandrs Štainmillers
Tatjana Jeršova
Igors Licītis