Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1978. gads

klases audzinātāja – Zoja Dobkeviča
Dace Bajāre(Skudra)
Dace Baņukalne
Maija Baņukalne
Līgonis Bicāls
Dace Čerpinska(Auziņa)
Jānis Čipāns
Ināra Elksnīte
Juris Jeruševics
Aija Giptere
Dacīte Kalvjaka
Baiba Kaļinka (Dranka)
Iveta Kaļinka (Upeniece)
Sarmīte Lāce
Antra Lipse
Aivars Liniņš
Aldis Līcītis
Lilija Luks
Dzintra Ozoliņa
Ingrīda Radžele (Bērziņa)
Juris Skudra
Rita Timofejeva
Jānis Upītis
Imants Vīksne
Dzintars Ruperts
Ina Lazdiņa

klases audzinātāja – Monika Norkārkle
Anita Andersone (Plēsuma)
Ivars Avotiņš
Zeltīte Birkāne
Dace Dāboliņa (Liepiņa)
Ingus Eiduks
Marija Kivleniece
Ivars Kokins
Anna Lapiņa
Ligita Lazdiņa (Rudzīte)
Valdis Liepiņš
Ivars Lipsis
Saulcerīte Mikolina (Zaikova)
Andris Ozoliņš
Mārtiņš Purviņš
Dzintars Raģelis
Ilze Siliņa
Ingrīda Siliņa
Aivars Smeķis
Mārīte Stanga
Aivars Upenieks
Dace Zeipe
Ainārs Arnītis
Ināra Zvirbule (Pastare)

klases audzinātāja – Taisija Maksimova
Eduards Aļehno
Valērijs Bubņevskis
Valentīna Vojtko
Svetlana Gluščenko
Jūlija Kičina
Anna Krivošonoka
Raisa Ļebedeva
Svetlana Medvedeva
Irina Pobjaržina
Valentīns Rodins
Anna Rižova
Irina Saliniece
Leonīds Stoma
Vjačeslavs Sujedovs
Grigorijs Tihonovs
Pjotrs Hveckovičs
Vladimirs Šarpaņs
Svetlana Ševčenko
Alla Judjallo

klases audzinātāja – Helēna Galvane
Svetlana Artemjeva
Aleksandrs Azarenkovs
Rigīna Alehno
Olga Gubanova
Jeļena Degtjarjonoka
Leonārds Vasiļevskis
Ludmila Vasiļevska
Gaļina Jefimova
Jurijs Kudiņš
Vladimirs Ostrovskis
Irina Rudj
Nadežda Puškarjova
Olga Pārpuce
Oļegs Ļahs
Igors Sakovičs
Antoņina Franoviča
Olga Frolova
Olga Švireva
Sarmīte Eglīte
Gaļina Cupikova
Marina Zubrovska