Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1977. gads

klases audzinātājs – Ilmārs Niedrītis
Dace Asarīte (Ieleja)
Benita Bērziņa (Dzelme)
Inese Bērziņa (Maļinovska)
Juris Brauns
Inta Doutričenko (Dreika)
Valters Dzelme
Guntis Grantiņš
Dzintra Kalvjaka
Edvīns Lejnieks
Irina Margeviča
Astra Māliņa
Māris Miķelsons
Dainis Ozoliņš
Skaidrīte Poriete (Šmite)
Inese Puncule (Prokofjeva)
Biruta Sārna (Aldiņa)
Mētra Siliņa (Inķēna)
Aivars Sinelis
Veneranda Skangale (Krišāne)
Sarmīte Skudriņa
Vita Vagoliņa (Bogdanova)
Sarmīte Vilciņa (Baltmane)
Ineta Vītola (Kravale)
Inita Vītola (Pilskalne)
Maija Zariņa (Kaziņa)
Ināra Zālīte
Māris Zomerovskis
Aija Žilde (Ezera)

klases audzinātāja – Aina Avena
Arvīds Apfelbaums
Valda Arnīte (Mičule)
Ausma Austriņa
Jānis Baginskis
Ārija Bardovska
Irēna Bondareva
Ainārs Dambergs
Anita Geduša (Jaudzema)
Jānis Hofmanis
Lolita Indzelberga
Dita Kakstāne
Valentīna Kazakeviča
Gita Liepa
Veldze Liepa (Ivanova)
Imants Pārpucis
Rudīte Preciniece
Gatis Skudra
Ilze Skabe (Brigadere)
Vija Sniedzīte
Aldis Spārītis
Aldis Strazdiņš
Brigita Šteinerte
Baiba Ūbele
Iveta Vilciņa (Apfelbauma)
Guntars Zāģeris

Dzintra Balode
Vija Bērziņa
Rudīte Kokina
Aija Krūmiņa
Daina Krūmiņa
Ināra Vēvere
Amanda Viņceva
Ainārs Zaikovs

Klases audzinātāja – Ludmila Artemjeva
Vārds , Uzvārds
Raisa Beinere
Vladimirs Vasiļevskis
Genādijs Vorobjovs
Aleksandrs Gipke
Lilija Gipke
Aleksandrs Grišulōnoks
Anastasija Daņilova
Tatjana Deņisova
Ludmila Kameņeckih
Anastasija Kolesņikova
Alla Kirilova
Jeļena Kmito
Irina Kotina
Ludmila Kuzmiča
Sergejs Larionovs
Irēna Mežecka
Aleksandrs Miļentejs
Sergejs Severovs
Svetlana Sofraņuka
Oļegs Sļunko
Larisa Sališa
Alla Frolova