Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1976. gads

klases audzinātāja – Ārija Auziņa
Egita Apsalone
Gunārs Ambainis
Inta Bērziņa
Alla Borodjuka
Skaidrīte Dābola
Inga Freimane (Urbanoviča)
Ilze Kaļinka
Ansis Klaucāns
Astrīda Ķirse
Ingrīda Mazumača(Baikova)
Valdis Mednis
Gunta Mekša
Sarmīte Piļjanovska (Šmite)
Inita Riktere (Radionova ,Cālīte)
Helita Stalberga
Daina Svētiņa (Kazačkova)
Raimunds Vingris
Astra Vilkaplātere(Aukšmuksta)
Modra Vītola
Anna Zača

klases audzinātāja – Arita Niedrīte
Dzintra Avotiņa
Elga Āboliņa
Rinta Āboliņa
Jānis Balodis
Baiba Bambe
Antoņina Belostocka (Bulova)
Larisa Bušmane (Ostrovska)
Anita Glovecka
Vineta Ieveniece (Šneidere)
Guna Jansone (Mališevska)
Mārīte Kalvīte (Dauškāne)
Irina Kirikova (Straža)
Ligita Ļūļaka
Ira Ņikiforova
Janīna Pavloviča (Eglīte)
Silvija Stiebre
Mārīte Stole (Puķīte)
Valtentīns Tkačenko
Aivars Upītis
Laura Visocka
Natālija Zālīte
Andis Zālītis

*neklātnieki
Natālija Āboliņa
Dzintra Cilēviča
Herta Kopa
Kārlis Klušs
Mudīte Kozlova
Irēna Kaula
Gaida Sniedzīte
Dzidra Torstere
Aivars Vandans
Ausma Vilciņa

klases audzinātāja – S. Tarana
Aleksandrs Vinogradovs
Lubova Gapejenko
Nadežda Grigoroviča
Olga Gergerte
Raisa Kazakeviča
Ināra Kepente
Jānis Lapiņš
Antons Lentovičs
Rita Masļakova
Viktors Osipovs
Jeļena Penkina
Jeļena Puškarjova
Fjodors Smirnovs
Ivars Strods
Vladimirs Timofejevs
Gaļina Jakovļeva
Valentīna Leziņa
Vitālijs Ustinkovs

klases audzinātāja Broņislava Āzena
Marija Bodrova
Jekaterina Volkova
Alīna Dehtjaronoka
Tatjana Dubro
Valentīna Ivanova
Anatolijs Kozlovs
Raisa Masļakova
Nikolajs Medvedevs
Aleksandrs Ostvalds
Valentīna Piļenjonoka
Jadviga Sirotka
Pjotrs Tarans
Vladimirs Fomins
Jelena Šabanova
Viktors Eglītis
Zoja Rudnika