Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1973. gads

klases audzinātāja – Ranta Knauere
Aina Balode
Dainis Barišņikovs
Valda Celmiņa (Tupetāja)
Ruta Cielava
Daina Grīsle (Kalniņa)
Viola Gorsāne (Birznlice)
Oskars Jakubovičs
Arturs Klaucāns
Aivars Klušs
Astrīda Krastiņa (Upīte)
Ruta Lapiņa (Sproģe)
Ilze Liepiņa
Lidija Lubāne
Gundega Niedrīte
Harijs Pavlovičs
Dzintra Petskola (Mukāne)
Aija Servute
Jānis Siliņš
Irēna Skudra (Ostrovska)
Andris Truksnis
Māris Urbanovičs
Viesturs Zāģers

klases audzinātājs – Ilmārs Niedrītis
Kārlis Bēms
Vija Bērziņa
Dainis Briežkalns
Alla Dille
Tamāra Dzene
Maruta Eglīte (Grīnberga)
Velta Gredzena
Staņislavs Kellers
Jurijs Kirikovs
Egils Knutiņš
Dzintra Ļūļaka
Daina Riekstiņa (Gorovņeva)
Vizma Rūtiņa
Skaidrīte Silicka
Brunis Siliņš
Pāvels Vaivods

*neklātnieki
Modris Čulkstēns
Alfrēds Gabranovs
Gaidis Rotkājs

klases audzinātāja Gaļina Kisļakova
Vladimirs Koreņiks
Ludmila Bekina
Olga Berjoza
Natālija Vorobjova
Jurijs Grigorjevs
Ivans Dembovskis
Vasīlijs Ivanovs
Jurijs Korotkevičs
Lilija Kolodinska
Jevgenija Lukjanska
Sergejs Ļitvinovs
Dmitrijs Motiļonoks
Irēna Misļakina
Jeļena Ostrovska
Tamāra Požņeva
Vladimirs Spaskis
Genādijs Stepčenko
Irina Timofejeva
Jeļena Ustinkova
Vladimirs Usovs
Irina Frolova
Jurijs Fedins
Mihails Šehovcovs