Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1970. gads

klases audzinātāja – Arita Niedrīte
Māris Arnītis
Māra Avena (Meinarde)
Līvija Bārbale (Lipse)
Rasma Bērziņa
Ināra Blūma (Vēze)
Edīte Kalniņa (Helmane)
Elmārs Kalniņš
Nikolajs Purviņš
Līga Salmiņa (Rudzīte)
Vilnis Saulītis
Pēteris Stūre
Maija Teile
Arturs Upenieks
Ziedonis Večauziņš
Ilze Vītola (Gailīte)

klases audzinātāja – Maija Klebere
Rita Antmane
Ilmārs Bārbals
Anita Bebriša
Aija Brikmane (Elksne)
Daina Cāne
Ināra Caunīte
Anita Celiņa (Lesčinska)
Juris Ikaunieks
Vilis Kalniņš
Mārīte Kluša
Anta Krūmiņa
Ināra Lapiņa
Ilze Liepiņa
Vilnis Lindermanis
Jānis Puriņš
Gunta Siliņa (Hohlova)
Natālija Karziņina
Ženija Utāne

audzinātāja Broņislava Āzena
Viktors Aļapins
Regīna Bizņa
Vladimirs Vasiļjevs
Viktors Veličko
Valentīna Voščilkina
Viktors Dobrovoļskis
Vladimirs Vilsons
Aleksejs Dembovskis
Valērijs Iļjins
Ludmila Ivanova
Tamāra Kostenko
Valentīna Kovaļenko
Zinaīda Kostina
Anfisa Koļesņikova
Ludmila Maslobojeva
Nadežda Larionova
Rita Fjodorova
Valentīna Šarpane
Staņislava Skripočonoka
Anatolijs Staņislavskis