Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1969. gads

klases audzinātāja – Aina Avena
Vārds , Uzvārds
Valdis Apninis
Inese Balode
Tamāra Bašmakova (Eglīte)
Māra Beišāne (Draško)
Maruta Brēķe
Maija Dzalbe
Vita Kanevāle
Anatolijs Klagišs
Andris Liepiņš
Jānis Maligins
Māra Mežāle
Guntis Pakalns
Rudīte Purgaile
Lūcija Putāne (Zaiceva)
Daina Romāne (Jegorova)
Mārīte Stučka
Gaida Štrāle
Vanda Štūre (Rudbārža)
Aivars Vaivads

klases audzinātāja – Ārija Auziņa
Dzintra Bērziņa
Lāsma Dreijere (Lase)
Biruta Lomaša
Anita Nadļonoka
Zigrīda Prauliņa (Misiņa)
Jānis Rudzītis
Anita Rizga
Guntis Saukants
Jānis Svilis
Tālivaldis Šmaukstelis
Andrejs Tučs
Janīna Upeniece
Daina Zariņa
Imanta Kalēja
Laimonis Kalniņš
Rudīte Krastiņa

klases audzinātājs Gaida Jakse
Vera Avina
Anatolijs Jegorovs
Valentīna Klimenko
Ivans Kononovs
Svetlana Lapkina
Tamāra Lepiņa
Oļegs Medjedevs
Mihaels Pankrats
Jekaterina Podoļska
Nadježda Rjazanceva
Valija Senkova
Valentīna Smirnova
Vitālijs Usovs
Musaja Ciouļa
Oļegs Šanjuks
Tatjana Šehovcova