Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1966. gads

klases audzinātājs – Ilmārs Niedrītis
Ilga Avotiņa (Švālre)
Gundega Bakša
Mārīte Barišņikova (Teilāne)
Austris Caunītis
Rita Kačkāne (Ginaite)
Kārlis Lasis
Maija Ļaksa
Lidija Maksimoviča (Strazdiņa)
Margarita Pavloviča
Vilis Saliņš
Ligita Stirna (Kalnriekstiņa)
Jānis Zaharovskis
Māris Dobulāns
Ligita Vīksne (Pozinaka)
Brigita Zolberga (Spārniņa)
Ausma Zvirbule (Irinberga)
Mudrīte Zvirbule (Misāne)

klases audzinātāja – Ārija Auziņa
Inta Anduža
Daina Bērziņa
Vita Doida
Maija Gavrikova
Varis Jansons
Lilita Krūmiņa
Pēteris Misiņš
Jānis Ozoliņš
Pēteris Ozoliņš
Biruta Paltena
Valda Pētersone (Vecaine)
Nadježda Rjabuhina
Elza Saleniece (Brička)
Mārīte Strihoļska
Zinaida ŠuŠerte
Juris Zeltiņš

10. klase klases audzinātāja G.M.Kisļakova
Ņina Andrejeva
Alīna Vojtjule
Rita Gejstarts
Antons Grustans
Vasīlijs Zajcevs
Valērijs Iudins
Ludmila Ignatova
Tatjana Kuprišova
Aleksandrs Makejenko
Valentīna Macuganova
Alla Novoselova
Valērijs Nazarovs
Zinaīda Ņikuļina
Aktāvija Plotina
Taīsija Radionova
Valērijs Rudakovs
Ņina Sokolova
Raisa Stepanova
Terēza Janoviča
Nikolajs Konjuhovs
Ņina Ivanova
Pjotrs Daņilovs
Eva Agafonova
Izolda Avotiņš

11. klase klases audzinātājs S.N.Tarāns
Gaļina Vaščilkina
Vitālijs Drozdovs
Ņina Kļimenko
Irina Lavrinoviča
Irina Meļekesceva
Vjačislavs Minajevs
Ļubova Mamukova
Viktors Riženko
Zinaīda Suhareva