Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1961. gads

klases audzinātājs – Jānis Dudars
Māra Apsīte
Anta Baumane
Mirdza Berķe
Silvija Bergmane
Viktors Dudars
Aija Garūta
Jānis Kārkliņš
Reinholds Kalējs
Juris Kovaļevskis
Loretta Kokina
Jānis Kulovs
Juris Kupčs
Gunta Jēkabsone
Māra Jermoļenova
Ruta Linde
Daina Lakstīgala
Andris Līcītis
Veneranda Makovska
Aina Mīkstā
Jaņina Putāne
Baiba Raguale
Gaida Rudīte
Genovefa Ratniece
Miervalds Striķis
Olita Stūre
Viesturs Stučka
Maija Štrāle (Tropa)
Aina Vilciņa
Zenta Brencis
Aija Lejiņa

klases audzinātājs – Ēriks Blūmentāls
Rasma Āre
Skaidrīte Bārdzina
Dzintra Berga
Ārija Dubicka
Vilis Dūms
Ilmārs Grišānovs
Dzintars Grīvnieks
Dzidra Jetka
Inese Juruša
Ēriks Kalojaks
Velta Kancāne (Kaņepēja)
Aina Knipāne
Egils Liepiņš
Pēteris Makstens
Tatjana Maslobojeva
Tamāra Mekša (Vīnkalne)
Aina Rubene
Vija Rubene
Biruta Siliņa
Dzintars Stankevičs
Marija Svence
Ruta Toča
Velta Pļavinska
Uldis Vesets
Imants Vējiņš
Beate Vuškāne
Marija Zablocka (Ivanova)
Elga Zobena
Jevgeņijs Pīrāgs