Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu vidusskola

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1961. gads

1961.gads kl.audz.Jānis Dudarsklases audzinātājs – Jānis Dudars
Māra Apsīte
Herta Baumane
Mirdza Berķe
Silvija Bergmane
Viktors Dudars
Aija Garūta
Jānis Kārkliņš
Reinholds Kalējs
Juris Kovaļevskis
Loretta Kokina
Jānis Kulovs
Juris Kupčs
Gunta Jēkabsone
Māra Jermoļenova
Ruta Linde
Daina Lakstīgala
Andris Līcītis
Veneranda Makovska
Aina Mīkstā
Jaņina Putāne
Baiba Raguele
Gaida Rudīte
Genovefa Ratniece
Miervalds Striķis
Olita Stūre
Viesturs Stučka
Maija Štrāle
Aina Vilciņa
Zenta Brence
Aija Lejiņa

Izlaidums 1961.kl.audz..Ēriks Blūmentālsklases audzinātājs – Ēriks Blūmentāls
Rasma Āre
Skaidrīte Bārdziņa
Dzintra Berga
Ārija Dubicka
Vilis Dūms
Ilmārs Grišānovs
Dzintars Grīvnieks
Dzidra Jetka
Inese Juruša
Ēriks Kalvjeks
Velta Kancāne
Aina Knipāne
Egils Liepiņš
Pēteris Makstens
Tatjana Maslobojeva
Tamāra Mekša
Aina Rubene
Vija Rubene
Biruta Siliņa
Dzintars Stankevičs
Mārīte Svence
Ruta Toča
Velta Pļavinska
Uldis Vesets
Imants Vējiņš
Beate Vuškāne
Marija Zablocka
Elga Zobena
Jevgeņijs Pīrāgs

Vladimirs Demjanovs
Astra Kalnriekstiņa
Ēvalds Kursītis
Staņislavs Leinis
Liza Malta
Ņina Mironova
Vladimirs Oļeiniks
Līga Pauliņa
Kārlis Ramanis
Aleksejs Rjazancevs
Viktors Tkačs