Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1960. gads

klases audzinātājs – Ilmārs Niedrītis
Egons Beķeris
Andris Bērziņš
Jānis Brikmanis
Inta Bundule (Piebalga)
Rita Bieriņa (Beķere)
Jevgeņijs Dmitričenko
Haims Gduļins
Vizma Griķe (Dedova)
Viktors Jankovskis
Valdis Jansons
Rasma Kalniņa (Lihtenberga)
Jānis Kažemaks
Sofija Klagiša (Momonova)
Lorija Kļaviņa (Magone)
Ivars Kuprovskis
Jūlija Lariņa (Ressele)
Anita Lazdiņa
Astra Liepiņa
Herberts Lodziņš
Baņuta Medeļeva (Brikmane)
Regīna Nagle (Rubene)
Viktors Naglis
Ārija Saliņa (Lūse)
Rūta Skudra
Alvis Spēlmanis
Tamara Stocika (Gruntmane)
Ojārs Striķis
Valdis Stūre
Regīna Vaivode (Beča)
Ligita Veinberga (Ūsiņa)
Vera Vilkauša (Lizinska)

klases audzinātāja – Ārija Auziņa
Aija Aparniece (Frienoviča)
Jānis Avotiņš
Daina Bērziņa (Mača)
Rita Bērziņa
Roberts Cielavs
Jānis Cipāns
Jānis Dūms
Daina Fridrihsone
Ivars Galviņš
Anna Gaidule
Jānis Lasis
Biruta Lauceniece
Dzidra Maļihņika
Vija Oķehno
Zenta Paļčevska (Dudareva)
Jānis Pļaviņš
Juris Priecums
Ināra Saulīte
Lija Siliņa (Kumbre)
Skaidrīte Siricina
Velta Skrupska
Mudrīte Strautniece
Veneranda Šizina
Zoja Taubenberga (Klaucāne)
Raimonds Trops
Aina Uskure (Purviņa)
Ivars Ūdris
Velga Vanaga
Valda Zaprauska (Dūrīte)
Kārlis Zaprauskis
Jānis Zīmelis
Andrejs Ziemanis

klases audzinātājs Kisļakova
Jevgēnijs Vaščenkovs
Ņina Stepčenko
Inga Smilga
Imants Upgurs
Viktorija Nikonova
Gaļina Ivanova
Vladimirs Kondratjevs
Arnis Mežmalis
Jevgēnijs Mihailovs