Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1959. gads

klases audzinātāja – Zigrīda Celmiņa
Edīte Balode (Ezerkalne)
Ziedīte Bāliņa (Nelsone)
Vasilijs Davidovs
Zinaīda Dmitričenko (Bērziņa)
Aira Eglāja (Kursīte)
Gaisma Ērgle (Jākabsone)
Ruta Gregersone (Auziņa)
Līvija Griķīte
Aija Krūmiņa
Ērika Lapsa
Imants Lapsa
Jānis Ļipčiks
Gaida Lībere
Mirdza Ozoliņa
Maija Pauliņa
Lilija Pučinska
Aldonis Rībenieks
Gunta Roģe (Zablocka)
Centonis Rubins
Jānis Rudzītis
Līga Sparinska (Baltiņa)
Mārtiņš Spēlītis
Lilita Spēlmane (Zvaigzne)
Jānis Tiltiņš

klases audzinātāja – Ausma Grīsle
Inta Abatniece
Vita Bērziņa
Otīlija Čipāne
Līvija Dūma
Valda Gailīte (Namniece)
Anita Gajevska (Liepiņa)
Mārīte Galviņa
Ansis Jātnieks
Jānis Jurišs
Jānis Krumpāns
Mirdza Kupča
Pēteris Liepiņš
Aksenija Maslabojeva (Vaivade)
Andris Pauliņš
Olga Pīrāga
Andris Riekstiņš
Astrīda Rubene (Krauja)
Marija Štūre
Laima Tāle
Rita Vītoliņa
Dainis Vāvers

Jelizaveta Kucane
Vladimirs Burļajevs
Roza Krūze
Jānis Maliņš
Marija Peršiškina
Jevgenija Stepanova
Pjotrs Reinis
Vladimirs Mihailovs
Gunta Pumpane
Regīna Šimkeviča
Rasma Čulkstēna
Gunārs Mičulis