Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1957. gads

klases audzinātājs – Jānis Dudars
Skaidrīte Bērziņa (Vuškāne)
Zaiga Budovska (Ādama)
Mirdza Dūma (Redberga)
Maija Galdiņa (Kaufelde)
Kārlis Grosbergs
Mudīte Ģērķe (Bukša)
Daina Jirgena (Rusiņa)
Antoņina Jokste
Aldis Kalniņš
Vizma Knēģere (Jurupoviča)
Ivars Krasts
Vilnis Krūmiņš
Rasma Ķuze (Muižniece)
Anita Liepiņa
Maiga Lindermane (Konova)
Ruta Lapiņa (Upeniece)
Paulis Lomašs
Jānis Meškovs
Mirdza Ozoliņa (Rulle)
Aleksandrs Pīrāgs
Zinaida Pugačova (Kalpoviča)
Mārtiņš Reinholds
Anastasija Romanovska (Smilga)
Pēteris Rūtiņš
Marija Sniedze
Jānis Štāls
Atis Urbacāns
Skaidrīte Vīksne (Konstantinoviča)
Ausma Vītola (Kalnaraupa)
Vitolds Vuškāns
Mirdza Zvirgzde (Eglīte)
Ausma Zvirgzdiņa (Novika)
Jānis Zupa