Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1956. gads

klases audzinātājs – Ilmārs Niedrītis
Aina Bērziņa (Lībere)
Kirjans Belastockis
Valda Bļodone
Vilnis Bļodons
Jānis Galviņš
Jānis Jaudzems
Līrija Jurupa (Bērziņa)
Jānis Lapiņš
Ruta Lavrinoviča
Nelda Liepiņa (Maļinovska)
Aija Kamša (Mekša)
Viktorija Odumāne
Sarmīte Polāne (Dūmiņa)
Vizma Polāne (Zīle)
Gita Rimdžune (Ābeltiņa)
Jānis Ruža
Ruta Strazdiņa
Jānis Šarkovskis
Eduards Taubenbergs
Edvīns Urbacāns
Rita Vītola
Jautris Vītols
Velta Zarāne