Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1955. gads

klases audzinātājs – Artūrs Grīvnieks
Ārija Auziņa (Andersone)
Gaida Bērziņa (Kuprovska)
Aldonija Cinīte
Zigrīda Gregersone
Inga Grinberga
Rasma Jātniece (Večena)
Ausma Lazdiņa
Viesturs Liepiņš
Dzidra Ozola (Paškova)
Verners Ozoliņš
Andris Pirro
Velta Rempe (Freimane)
Alnis Šverns
Helga Tilčika
Gita Ukermarka (Ozoliņa)
Māris Zariņš