Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1952. gads

Klases audzinātājs – Jānis Stūris
Jānis Bebris
Gunārs Bērziņš
Imants Bērziņš
Valentīna Brakovska (Samarina)
Nellija Cīrule
Ruta Gudrā (Ozola)
Inta Čipāne (Jankova)
Mirdza Ermansone (Liepiņa)
Inta Kalniņa (Rusmane)
Nellija Kalniņa
Valda Kazāka
Velta Linde(Ozoliņa)
Dzintra Liniņa (Bušmane)
Jānis Liepiņš
ALberts Ļubarts
Velta Maškova (Klavāne)
Rita Oļehno (Kopeiko)
Meta Ozola
Alda Pāne
Zalgone Pilskalne (Strazdiņa)
Dzintars Strazdiņš
Lita Šeragina
Laima Vāvere (Ozoliņa)
Alda Vīksne
Inta Vīksne
Dzindra Vītola (Stūre)
Minjona Zvirgzde
Valida Ziemele (Miezīte)
Daila Vasariete
Ausma Blūma (Gabranova)
Ilga Krastiņa (Vingre)
Ausma Jēgersone (Sokolovska)